Page 2 of 114

  23 July 2019

  NWO-subsidie voor onderzoek naar taalgebruik in 17e-eeuwse kranten

  Historisch taalkundige Nicoline van der Sijs heeft een NWO Open Competitie-subsidie toegekend gekregen voor haar project Spread the new(s). Understanding standardization of Dutch through 17th-century newspapers. Daarmee is een bedrag van ca. 300.000 euro gemoeid, waarmee ze vier jaar lang een PhD-student kan aanstellen, alsook een onderwijsmodule en de website ‘Krantentaal vroeger en nu’ kan ontwikkelen. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

  Over het project
  In de eerste helft van de 17e eeuw formuleerden schrijvers en grammatici regels voor een Nederlandse standaardtaal. Op dit moment weten we niet hoe de normen en regels voor het zich ontwikkelende Standaardnederlands in de 17e eeuw zijn verbreid en algemeen aanvaard zijn geraakt. Dit project onderzoekt dit aan de hand van een 17e-eeuws krantencorpus van 17 miljoen woorden dat onlangs via crowdsourcing beschikbaar is gekomen. De hypothese is dat kranten een cruciale rol hebben gespeeld bij de uitbreiding van de standaardtaal: kranten waren immers het eerste massamedium en werden  door alle sociale klassen gelezen. Door het taalgebruik in kranten met de computer te vergelijken met andere teksten (fictie, non-fictie, religieuze teksten en brieven van verschillende sociale klassen), wil dit project achterhalen welke factoren doorslaggevend zijn geweest voor de verspreiding van de Nederlandse standaardtaal en wat de rol van kranten was. 

   
  KNAW Humanities Cluster scoort goed 
  Van de 41 honoreringen vallen in totaal 13 projecten binnen de Geesteswetenschappen. Daarvan zijn er drie binnen het Humanities Cluster. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis ontvangt een subsidie voor onderzoek naar de positie van migranten in de rechtspraak en conflicten tussen migranten en autochtonen tussen 1600-1900:
   
  Tolerant migrant cities? The case of Holland 1600-1900 van prof. dr. Manon van der Heijden (Universiteit Leiden) & IISG-collega prof. dr. Leo Lucassen. Lees meer. 

  Jan Bloemendal van het Huygens ING heeft een NWO Open Competitie subsidie toegekend gekregen voor zijn project TransLatin: De transnationale impact van Latijns toneel uit de vroegmoderne Nederlanden, een kwalitatieve en computationele analyse. Lees meer.
   
  Over de Open Competitie
  De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.
   
  04 July 2019

  SCP-rapport verschenen over nationale identiteit binnen Nederland

  Het rapport Denkend aan Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau is verschenen. Het gaat over het idee van nationale identiteit binnen Nederland: hoe kijken Nederlanders daar tegenaan, wat vinden ze typisch Nederlands? Het rapport wijst op een herleving van het nationaal bewustzijn en de rol van onder meer taal, symbolen en tradities daarin. Het rapport is daarmee een belangrijk hulpmiddel in de discussie die daar nu in de samenleving over wordt gevoerd. Het Meertens Instituut doet ook onderzoek naar de rol van taal en cultuur in processen van identiteitsvorming en is bij de totstandkoming van het rapport betrokken geweest, via medewerkers Leonie Cornips en Peter Jan Margry en indirect via zijn (voormalige) wetenschappelijke adviseurs Willem Frijhoff en Joep Leerssen.

  Rapport SCP 2019: Denkend aan Nederland

  foto: Peter Jan Margry

  27 June 2019

  Download nu 'Een mooie mengelmoes. Meertaligheid in de Gouden Eeuw'

  Een mooie mengelmoes. Meertaligheid in de Gouden Eeuw was dit jaar het nieuwjaarsgeschenk van het Meertens Instituut. Het was ook beperkt in de handel. Omdat die oplage nu is uitgeput, geven we het boekje hierbij vrij als pdf

  01 July 2019

  Nieuwsbrief juni 2019

  In de nieuwsbrief van juni besteden we uitgebreid aandacht aan het Wilhelmus. Onderzoekers van het Meertens Instituut werkten mee aan de website How to Wilhelmus, waarop sinds vorige week een documentaire en lesmateriaal te vinden zijn over ons volkslied. Ook vindt er deze maand tijdens de Digital Humanities Conferentie in Utrecht een Wilhelmus Challenge plaats, mede georganiseerd door het Meertens Instituut. Deelnemers kunnen aan de hand van een grote dataset met zestiende-eeuwse liedschrijvers onderzoeken wie de mogelijke auteur was van het Wilhelmus.De uitdaging is om een betere kandidaat te vinden dan Petrus Datheen, die in 2017 naar boven kwam drijven met vernieuwde auteursherkenningssoftware. De Vraag van de Maand gaat dit keer over het Yankee Dutch, de mengelmoes van Nederlands en Engels die Nederlandse immigranten in Amerika spraken. Jan Peter Verhave gaf er onlangs een lezing over op het Meertens Instituut. 

  27 June 2019

  HowToWilhelmus: lespakket voor scholieren

  In 2017 besloot de regering dat alle scholieren in Nederland het Wilhelmus in zijn historische context moeten leren kennen: ‘om de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te vergroten. Deze maken ons tot wat we samen zijn.’ Naar aanleiding van dit besluit hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut en de Universiteit Antwerpen, samen met SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Dyzlofilm, Nationale Opera & Ballet en het Nederlands Philharmonisch Orkest vanuit een NWO KIEM-project een online lespakket ontwikkeld voor leerlingen van 12-15 jaar. Onder de titel HowToWilhelmus vinden leerlingen en docenten een documentaire en lesmateriaal over de tekst en de muziek van het Wilhelmus.

  Met HowToWilhelmus zetten de samenwerkende organisaties het onderwerp voor middelbare scholen op de kaart, met als centrale boodschap: de geschiedenis van het Wilhelmus is nooit af, als leerlingen er deel van uit gaan maken. En dat kan door hen kennis aan te reiken en hen ervaringen op te laten doen. Het lespakket laat zien dat de historische kennis over het Wilhelmus allerlei open eindjes heeft. Wie het lied schreef weten we nog steeds niet, al zoeken onderzoekers nu met nieuwe computationele middelen naar een antwoord. Een challenge brengt het definitieve antwoord op die vraag begin juli 2019 mogelijk dichterbij. Ook bekijkt HowToWilhelmus met leerlingen naar het Wilhelmus als nationaal symbool. Het Wilhelmus wordt tegenwoordig ingezet als teken van nationale eenheid, terwijl het historisch gezien eerder symbool voor verdeeldheid is. 

  >> Meer informatie over de historische achtergrond is vanaf 28 juni te vinden in de nieuwsbrief van het Meertens Instituut.
  >> Voor meer informatie over HowToWilhelmus en de Wilhelmus Challenge klik hier.