Page 10 of 97

  December 2nd, 2016

  Nieuwsbrief december 2016

  In de nieuwsbrief van december een uitgebreid interview met directeur Hans Bennis, die deze maand met pensioen gaat. Hij blikt terug op de achttien jaar dat hij leidinggaf aan het Meertens Instituut.

  Verder in de nieuwsbrief aandacht voor het project Data van Dagboeken, dat recentelijk is afgerond. Binnen dit project is een deel van de metadata van de collectie van het Nederlands Dagboekarchief gedigitaliseerd. De Vraag van de Maand gaat over woorden als leegloper, lanterfanter en baliekluiver. 

  Foto door Marleen van den Heuvel

  December 2nd, 2016

  Metadata van dagboeken

  Het project ‘Data van Dagboeken’ is afgerond. In dit project is in de afgelopen maanden een deel van de metadata van de collectie van het Nederlands Dagboekarchief gedigitaliseerd. De metadata (zoals periode van schrijven, taal en aantal pagina's) waren tot nu toe alleen op papier opgeslagen op het Meertens Instituut. Door de metadata te digitaliseren is de ontsluiting van het Dagboekarchief sterk verbeterd en zijn de metadata van de collectie egodocumenten duurzaam toegankelijk gemaakt voor onderzoekers.

  Read more...
  November 4th, 2016

  Symposium Levensverhalen

  De Funeraire Academie organiseert op donderdag 15 december 2016 samen met de Tilburg School of Humanities en het Meertens Instituut een symposium over levensverhalen. De dag staat in het teken van verhalen en biografische schetsen. Deze hebben mensen zelf (laten) optekenen op hun levensavond of zijn opgesteld na hun overlijden.

  November 4th, 2016

  Nieuwsbrief november 2016

  In de nieuwsbrief van november aandacht voor het afscheidssymposium voor etnoloog Herman Roodenburg, die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het symposium The Secular Sacred gaat over de manier waarop Europeanen religie ervaren als onderdeel van hun cultuur. Ook de rol van emotie in zowel religieuze als nationalistische context staat centraal. 

  De Vraag van de Maand gaat over de rattenvanger van Hamelen. Heeft deze rattenvanger ook echt bestaan? Wat is waar van dit verhaal?

  Foto: Flickr, jiadoldol via CC BY 2.0

  November 4th, 2016

  Nieuwe routes toegevoegd aan Sagenjager

  De Sagenjager, de online routeplanner vol met volksverhalen,  is uitgebreid met enkele nieuwe routes. In het centrum van Amsterdam zijn twee routes uitgezet en kan de wandelaar volksverhalen uit de 16e en 17e eeuw lezen en beluisteren. In het noorden van het land is er een Groningse Trijntje Soldaatsroute uitgezet. Religieus Maastricht is een nieuwe route in het zuiden van het land. Tevens is er een actieve Facebookpagina opgezet voor de Sagenjager.