Page 4 of 114

  29 May 2019

  Nieuwsbrief mei 2019

  In de nieuwsbrief van mei een interview met Gertjan Postma, die een grammatica schreef van het Pommers. Deze taal werd vroeger gesproken aan de zuidelijke kust van de Oostzee, en kwam via emigranten in Brazilië terecht. De taal werpt een nieuw licht op de West-Germaanse taalfamilie. Verder een oproep aan de nieuwsbrieflezers om mee te doen aan een onderzoek van het Meertens Instituut naar verschillende soorten geneeswijzen in Nederland. De Vraag van de Maand luidt: Sterven achternamen uit? De vraag wordt beantwoord door naamkundige Leendert Brouwer, die ook meewerkte aan de Grote Vragen Podcast van de Volkskrant. 

  foto: Pommers huis in Brazilië, door Gertjan Postma

  22 May 2019

  Vragenlijst over verschillende soorten geneeswijzen in Nederland

  Matika Körmeling, student International Development Studies aan de universiteit van Wageningen, loopt sinds enkele weken stage bij het Meertens Instituut. Voor haar masterscriptie doet ze onderzoek naar de verschillende soorten geneeswijzen in Nederland, en de ervaringen van gebruikers met deze geneeswijzen. Hierbij maakt ze een onderscheid tussen 'conventionele' of 'reguliere' geneeswijzen - hiermee wordt medische zorg bedoeld, zoals die van de huisarts en de meeste soorten zorg in het ziekenhuis - en 'complementaire' of 'alternatieve' geneeswijzen.

  Read more...
  16 April 2019

  Vacature: onderzoekers voor NL-Lab

  Het KNAW Humanities Cluster is een samenwerkingsverband van drie instituten van de KNAW: het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut. In deze instituten verrichten we baanbrekend en excellent geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, taalkunde) met toepassing van vernieuwende methoden, waarbij informatica een belangrijke rol speelt.
   
  Dankzij een investering van de KNAW zullen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Meertens Instituut een gedeelde onderzoeksgroep (werktitel: NL-Lab) inrichten, gericht op de wetenschappelijke bestudering van Nederlandse identiteit, cultuur, taal en/of geschiedenis. Voor die groep is inmiddels een kwartiermaker benoemd. Daarnaast zoeken wij onderzoekers (voor 0,6 tot 1,0 fte).

  Naar de vacature
  22 May 2019

  Twee onderzoekers Meertens Instituut in bestuur Levende Talen Limburgs

  Op 6 april 2019 is Levende Talen Limburgs opgericht, één van de zestien talensecties van Vereniging Levende Talen, de landelijke vereniging voor taaldocenten. Precies een maand later is het bestuur van Levende Talen Limburgs geïnstalleerd tijdens de oprichtingsvergadering van maandag 6 mei in Maastricht. Tot dit bestuur zijn twee onderzoekers van het Meertens Instituut toegetreden: promovenda Jolien Makkinga en hoogleraar Taalcultuur in Limburg Leonie Cornips. Levende Talen Limburgs gaat zich inspannen voor professionalisering van het onderwijs in deze regionale taal en het stimuleren van uitwisseling en doorontwikkeling van lesmateriaal. 

  Read more...
  16 April 2019

  Nieuwsbrief april 2019

  In de nieuwsbrief van april een interview met Thomas Delpeut, die op 10 mei de vierde Louis Peter Grijp-lezing uitspreekt in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Delpeut doet promotieonderzoek naar luistercultuur in het negentiende-eeuwse concertleven. Verder aandacht voor onderzoeker Frans Hinskens, die is benoemd tot hoogleraar Taalvariatie aan de Radboud Universiteit, en junior onderzoeker Welmoed Wagenaar die een prijs ontving voor haar scriptie over online fanpraktijken. De Vraag van de Maand gaat over de recente erkenning van het Limburgs door de Nederlandse overheid. Wat betekent deze erkenning in de praktijk? De vraag wordt beantwoord door Leonie Cornips.

  foto: Thomas Delpeut