Sijs, prof. dr. N. van der (Nicoline)

Researcher Variation Linguistics

email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefoon
020 4628 586
linkedin
www.linkedin.com/pub/nicoline-van-der-sijs/33/141/914

more information

Research results

  van der Sijs, N. (2017). Dutch. In G. Kanarakis (Ed.), The legacy of the Greek language (pp. 211-239). New York/Boston: Peridot International Publications.
  van der Sijs, N. (2017). Waarom hebben oude talen een ingewikkeldere grammatica dan moderne talen? In Hoe zwaar is licht. Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap, samenstelling Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan (pp. 271-274). Amsterdam: Uitgeverij Balans.
  van der Sijs, N. & Jensen, L. (2017). Cultureel erfgoed de klas in. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 31ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 313-316)
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2015). Onverwachte verwanten: Wekelijkse bijdrage voor de Taalkalender 2015. In De Taalkalender 2015 van Onze Taal Bekking & Blitz.
  van der Sijs, N. (2015). The Netherlands. In D. Goldstein (Ed.), Oxford Companion to Sugar and Sweets (pp. 473). Oxford: Oxford University Press.
  van der Sijs, N. (2015). Een DNA-test voor het vaststellen van lexicale verwantschapspatronen. In Addenda. Artikelen voor Ad Foolen (pp. 401-407). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2015). Woordovereenkomsten. In De Taalkalender 2016 Amersfoort: Bekking & Blitz.
  van der Sijs, N. (2015). Etymologie. In T. den Boon, & R. Hendrickx (Eds.), Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal  (15e druk ed.). Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
  Kruijsen, T. J. W. M. & van der Sijs, N. (2014). Kaarten in soorten en maten. In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over taal en cultuur (pp. 18-27). Amsterdam University Press.
  van der Sijs, N. (2014). ‘Bijdetijdse redacteuren?’. In W. Daniëls (Ed.), Verhalen over taal: 150 jaar Van Dale (pp. 57-61). Utrecht: Van Dale Lexicografie.
  van der Sijs, N. & van Reenen, P. (2014). Verschuiven de dialectgrenzen? In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over taal en cultuur (pp. 81-87). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  van der Sijs, N. (2014). Greek influence on Dutch. In G. Kanarakis (Ed.), Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, επιστημονική επιμέλεια: Γεώργιος Καναράκης [The diachronic influence of Greek on other languages] (pp. 227-253). Athens: Papazissis Publications: Athens.
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2014). Modern klassiek. In De Taalkalender 2014 Bekking & Blitz.
  van der Sijs, N. (2013). Voortschrijdend inzicht of: de toekomst van de etymologie. In Voortschrijdend inzicht. Omdat wetenschap niet stilstaat (pp. 41-45). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  van der Sijs, N. (2013). Sluitdagen en afpakschuur: de Indisch-Nederlandse woordenschat. In H. Brand, B. Groen, E. Hoekstra, & C. van der Meer (Eds.), De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda (pp. 389-402). Leeuwarden: Fryske Akademy.
  van der Sijs, N. van Reenen, P. & Rem, M. (2013). Dialectgeografie van het Nederlands. In Neerlandistiek in beeld, red.Theo Janssen & Ton van Strien (pp. 211-220). Amsterdam, Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen.
  van der Sijs, N. (2013). Voorwoord. In Fryslân. Land van talen, een geschiedenis, Reitze J. Jonkman en Arjen P. Versloot (pp. 7-9). Leeuwarden: Afûk.
  van der Sijs, N. (2013). Etymologie als wetenschappelijke discipline. In Neerlandistiek in beeld, red.Theo Janssen & Ton van Strien (pp. 159-168). Amsterdam, Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen.
  van der Sijs, N. (2013). De digitalisering van het Nederlandstalige erfgoed. In M. Geels, & T. van Opijnen (Eds.), Nederland in ideeën. 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en (pp. 130-134). Amsterdam: Maven Publishing.
  van der Sijs, N. (2012). Nederlandse woorden in het Amerikaans Engels. In Nederlands New York: een reisgids naar het erfgoed van Nieuw Nederland, red. Gajus Scheltema en Heleen Westerhuijs (pp. 219-220). Haarlem: Mension Uitgevers B.V..
  van der Sijs, N. (2012). 'Hebben alle talen leenwoorden?'. In M. Jansen, & M. Boogaard (Eds.), De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten over taal (pp. 137-139). Amsterdam: Athenaeum.
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2012). Het geheugen van woorden (52 stukken iedere vrijdag). In Onze Taal Taalkalender 2012 Den Haag: SDU.
  van der Sijs, N. (2012). Double Dutch. In Nederlands New York: een reisgids naar het erfgoed van Nieuw Nederland, red. Gajus Scheltema en Heleen Westerhuijs (pp. 69-70). Haarlem: Mension Uitgevers B.V..
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2011). Moedertaal. Verwantschapswoorden aan de wieg van Nederlandse uitdrukkingen. In Van je familie moet je het hebben. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (pp. 143-159)
  van der Sijs, N. & Beelen, H. (2011). Bijbeltaaldag (52 stukken iedere zondag). In Onze Taal-Taalkalender 2011 Den Haag: SDU.
  van der Sijs, N. (2011). Dutch Words in American English. In G. Scheltema, & H. Westerhuijs (Eds.), Exploring Historic Dutch New York. New York City, Hudson Valley, New Jersey, Delaware (pp. 219-220). New York: Museum of the City of New York.
  van der Sijs, N. (2011). Double Dutch. In G. Scheltema, & H. Westerhuijs (Eds.), Exploring Historic Dutch New York. New York City, Hudson Valley, New Jersey, Delaware (pp. 69-70). New York: Museum of the City of New York.
  Kruijsen, T. J. W. M. & van der Sijs, N. (2010). Mapping Dutch and Flemish. In R. Klein, S. Rabanus, & A. Lameli (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, Volume 2: Language Mapping (pp. 180-202). Berlijn: De Gruyter Mouton.
  van der Sijs, N. (2009). Loanwords in Dutch. In M. Haspelmath, & U. Tadmor (Eds.), Loanwords in the World’s Languages: A Comparative Handbook, ed. Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (pp. 338-359). Berlin/New York: De Gruyter Mouton.
  van der Sijs, N. (2009). Dutch vocabulary. In M. Haspelmath, & U. Tadmor (Eds.), World Loanword Database (WOLD) http://wold.livingsources.org/vocabulary/12: Max Planck Digital Library.
  van der Sijs, N. (2005). Etymologie. In Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal red. T. den Boon, D. Geeraerts, Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
  van der Sijs, N. (2004). The role of purism in language development - historical and political aspects. In D. ó Riagáin, & T. Stolz (Eds.), Purism. Second helping. Papers from the conference on ‘Purism in the age of globalisation’, Bremen, September 2001 (pp. 1-24). Bochum: Brockmeyer.
  van der Sijs, N. (2003). The codification of etymological information. In P. van Sterkenburg (Ed.), A Practical Guide to Lexicography (pp. 312-321). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  van der Sijs, N. & Berteloot, A. (2002). Dutch. In M. Görlach (Ed.), An Annotated Bibliography of European Anglicisms Oxford: Oxford University Press.
  van der Sijs, N. & Berteloot, A. (2002). Dutch. In M. Görlach (Ed.), English in Europe (pp. 37-56). Oxford: Oxford University Press.