Grammofoonplaten Collectie MI (1933 - 1980)

Onderzoekers o.a. J.C. Daan. Dr. Louise Kaiser en vele anderen.
412 analoge opnamen,
411 CD’s, Klimaatruimte
1 HD (backup)
Server: nee