Home

Wieringen

Noord-Holland

11. En Hij zei: Iemand had twie jonges.

12. En de jongste zei teugen z'n vader: Vader, geef mij et deel dat voer mij is. En hij verdeelde de boedel tusken de kiendere.

13. Na een paar dage had de jongste zeun oalles verkocht en reisde naar een langd vèèrt weg, weer hij oalles verbarrelde.

14. Doe hij oalles opmaakt had, kwam er een zwèère hongersnòòd over dat langd en hij begon gebrek te lijen.

15. En hij trok der op uut en drong z'n eigen op an ien van de bewoeners van dat langd en die stuurde em naar de krogt om op de varrekes te passen.

16. En hij wou z'n buuk vulle mit de skille, die de varrekes ate, mar gien mens gaf ze an em.

17. Doe kwam ie tot em zellef en zei; hoeveul van mien vaders knegse heawwe bròòd in overvloed en ik störref van de honger.

18. Ik zel overend komme en naar mien vader gaan en teugen em seage: Vader, ik heaw zondigd teugen de hemel en voer u,

19. Ik bin niet meer wèèrd uw zeun te hieten; stel mij geliek mit uw knegse.

20. En hij ging staan en ging weerom naar z'n vader. En doe ie nag vèèroaf waar, zag z'n vader em en raakte tot gute roert. En hij liep op em oaf, viel em om z'n nek en zoende em.

21. En de zeun zei teugen em: Vader, ik heaw zondigd teugen de hemel en voor u, ik bin niet meer wèèrd uw zeun te hieten.

22. Maar de vader zei teugen z'n slave: Bring gauw et beste pak hier en trek et em an en doe em een ring an z'n hangd en skoene an z'n biene.

23. En haal et meste kallef en slacht et, en litte wij een feestmaal heawwe.

24. want mien zeun hier waar dòòd en is weer levend worren hij waar verloren en is vongen. En ze begonne feest te viere.

25. Zien ouste zeun waar op et langd en doe ie dicht bij huus kwam hoorde ie meziek en dangs.

26. En hij riep ien van de knegs bij em en vroeg wat er te doen waar.

27. Deuze zei teugen em: Uw broer is kommen en uw vader het et meste kallef slachte litten, omdat hij em gezongd en wel weerom het.

28. Maar hij wier bòòs en wou niet in huus gaan. Doe kwam z'n vader buten en drong bij em an.

29. Maar hij zeit teugen z'n vader: Kiek, ik heaw oal zòveul jare in uw dienst weest en nooit heaw ik uw gebod overtreden, maar mij heaw je nag nooit een geitebokje geven om mit mien maats feest te viere.

30. Doch nou die zeun van u kommen is, die oalles opmaakt het mit slechte vrouwe heaw je voer hem et meste kallef slachte litten.

31. Doch hij zeit teugen em: Kien, jij bin oaltijd bij mij en oal et miene is et jouwe.

32. Wij moste feestviere en vrolijk weze, want je broer hier waar dòòd en is levend worren, hij waar verloren en is vongen.

Notes of the editor

Kloeke code: E 4

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 102

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 29-32

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Wieringen

This dialect is a representative of the region: Wieringen

De nieuwe Winkler