Home

Walcheren

Zeeland

11. En ie zei: iemand oa twi joengens.

12. De joengsten van de twee ze tegen z'n vaoder: Vaoder geef mien da deel mè van 't erfdeel da me toekomt. En ie verdeelde hetgeen 'n ao onder ze.

13. Een paar daegen laeter verkocht z'n joengsten joen aolles vô geld en ie hing op reis ni een ver land wi de z'n geld aol uutgaf om te leven in overdaed.

14. Toen n' d'r aolles deuhejoegen ò kwam 'r een zwaeren oengersnôod over dat land en ie behon hebrek te lîen.

15. Toen trok 'n der op uut en ie droeng zich op bie één van de burgers van dat land en vroeg om wèrrek en die stierden ni 't land om op de verkens te letten.

16. Toen kreeh'n zin om z'n buuk vol t'eten mee de schellen die de verkens aete, mè hêen êen die 'm die gaf.

17. Toen hingen is naedenke en zei bie z'n eihe: de knechts die bie m'n vaoder wèrreke è brood zat om t'eten en ik kom ier om van den oenger,

18. ik dienke da'k mè is opstappe en ni m'n vaoder hae en tehen z'n zei, vaoder, ik è nie hoed hedae zôwè tehen d'n emel as tehen joe.

19. ik bin nie mi waerd om een zeune van je te zîen, doe mè net mee me as mee je knechts.

20. En ie stoeng op en hing t'rug ni z'n vaoder. En toen assen d'r nog een êel ende vandaen was, zag z'n vaoder d'n en ie hingen tehen en sloeg z'n ermen om z'n en gaf 'm een kus.

21. En de joen zei: Vaoder ik è nie hoed hedae, ik bin fout geweest tegen d'n emel en tegen joe en 'k bin nie mi waerd om je zeune te wezen.

22. Mè z'n vaoder zei tehen z'n knechts: Brieng hauw 't beste hoed ni ier en laet 'm dat andoe en doe 'n rink an z'n and en een paer schoenen an z'n voeten.

23. En ael 't kalf dat vet hemast is en slacht 't en laete me'n fêest van maeke.

24. wan m'n joen ier ieuw ik vô dôod en is levend hoore, ie was kwiet en is hevonde. En toen hinge ze fêest ouwe.

25. Z'n oudste joen was op 't land bezig en toen 'n nir uus kwam ôorden muziek en dansen.

26. En ie r’ep één van de knechts bie z'n en vroeg wat 'r haende was.

27. Die zei: je broer is thuushekomme en je vaoder ei 'themaste kalf laete slachte omdat ie d'n hezond en wel trug eit.

28. Mè ie wier kwaed en wou nie ni binnen hae. Toen kwam z'n vaoder ni buuten en droeng 'r op an om mee te gaen.

29. Mè ie zei thene z'n vaoder: Kiek, zôvee jaeren è ik vo joe hewerkt en nooit è 'k ies hedae dat nie mog, mè ik è nooit een heitebokje hôot om mee m'n kammenôos te fêesten.

30. Mè noe die joen van je is hekomme, die je bezit ophemaekt eit mee slechte vrouwen, eiû vô im een hemast kalf laete slachte.

31. Mìe zei tegen 'm: Kind, jie bin âoltied bie me en ôol da van mien is, is vô joe.

32. Me moete fêeste en blie zîen, wan je broer was dôod en is levend hôore, ie was kwiet en is hevonde.

Notes of the editor

Kloeke code: I 60

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 141

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 201-204

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Walcheren

This dialect is a representative of the region: Walcheren

De nieuwe Winkler