Home

Sittard

Limburg

11. En hae sjprouk: Emes haw twee zeuns.

12. De jóngste van hun zag taege ziene Pap: pap, gaef mich 't mient van òs vermoge, wo ich rech op höb. En hae verdeilde 't bezit ónger hun.

13. En ènnige daag later zat de jóngste zoon al waat hae haw in geldj óm en góng op reis nao ein wied landj, wo hae zien vermoge opmaakde door te laeve wie God in Frankriek.

14. Wie hae alles d'r doorhaer haw gedreed, koum d'r eine sjwaore hóngersjnood euver dat landj en hae begoosj aan alderlei mankemente te lieje.

15. En hae trok d'r op oet en dróng zich op aan eine van de burgesj en dae sjikde hööm nao 't veldj óm veur zien verkes te zörge.

16. En hae maakde zich gaer óm ziene boek te völle mit de sjèlle, die de verkes oute, mer nemes gouf ze hööm.

17. Doe raapde hae zichzelf biejein en zag: Wievööl daagloondersj van miene pap höbbe brood zat en ich sjterf hie van den hònger.

18. Ich zal opsjtaon en nao miene pap gaon en taege hööm zègke: Pap, ich höb zunj gedaon taege den hemel en veur uch.

19. Ich bèn 't neit meer waerd óm mich eure zoon te nuime: sjtèl mich mer geliek mit ein van eur daagloondersj.

20. En hae sjtóng op en góng trök nao ziene pap. En al van wiedaaf zoug ziene pap hööm en woort mit erbarme ómgaeve. En hae leip hööm taege, veil hööm óm de hals en peunde hööm.

21. En de zoon zag taege ziene pap: pap, ich höb zunj gedaon taege den hemel en veur uch, ich bèn 't neit meer waerd óm eure zoon te zeen.

22. Mer de pap zag taege zien sjlave: Brèngk gauw 't bèste kleid hie en doot 't hööm aan en doot hööm eine rèngk aan zien handj en sjoon aan zien vuit.

23. En haolt 't gemasde kauf en sjlach 't, en laote veer eine feestelike dösj aanrichte.

24. want miene zoon hie waar dood en is weier laevend gewore hae waar verlaore en is gevònje. En zie begoosjte fees te viere.

25. Ziene awdste zoon waar op 't landj en wie hae korterbie koum heurde hae meziek en dans.

26. En hae reip eine van de knechte bie zich en vroug waat gaonde waar.

27. En dae zag taege hööm: Eure brouwer is gekòmme en eure pap haet 't gemasde kauf laote sjlachte, òmdat hae hööm kaergezóndj trök haet.

28. Mer hae woort kaod en wilde neit nao bènne gaon. Toen koum ziene pap en dae dròng bie hööm aan.

29. Mer hae goef antjwoord en zag taege ziene pap: Kiek, ich bèn al zovööl jaor bie uch in deins en nootsj höb ich eur gebod mit de vuit getrao, mer geer höb mich nootsj ein geitebukske gegaeve òm mit mien vrunj fees te viere.

30. Aevel noe dae zoon van uch is gekòmme, dae eur bezit haet opgemaak mit sjlechte vrouwluu, höb geer veur hööm 't gemasde kauf laote sjlachte.

31. Aevel hae zag taege zien kèndj: geer zeet ummer bie mich en al 't mient is ouch van uch.

32. Veer mòtte feesviere en lollig zeen, want eure brouwer hie waar dood en is laevend gewore, hae waar verlaore en is gevònje.

Notes of the editor

Kloeke code: Q 20

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 52

To be found in 1874 dialecticon vol. I, p. 276-280

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Sittard

This dialect is a representative of the region: Sittard

De nieuwe Winkler