Home

Ouddorp

Zuid-Holland

11. In Hie zei: Iemend hao twêê zeuns.

12. D'n jongsten van heulie zei tegen z'n vaoder: vaoder geef mien 't dêêl van 't goewd, dà m'n toekomt. In hie verdêêlende 't goed.

13. In niejt lange deernae wisselende hie 't allemaele voor geld in ging op reize nae 'n land dêêr vaorde vandaen, wêêr 'n z'n vermeugen deurbrocht in overdaedig, weelderig leven.

14. Toe 'n d'r dêêr alles deur de billen elapt hao, kwam d'r 'n zwaere hongersnôôd in dat land in hie begon gebrek te liejene.

15. In hie trok d'r op uut in drong z'n eige op an êên van de inweuners van dat land in die stierende 'n nae 't land om op de vèrkes te passene.

16. In hie woe dolgraeg z'n buuk volle mit de schellen die de vèrkes atte, mar gêên mènse gaf ze an z'n.

17. Toe docht 'n eindelek bie z'n eige. Hoev'l èrrebeiers van m'n vaoder hè brôôd in overvloewd in ik kom hier omme van d'n honger.

18. Ik zal oprieze in nae m'n vaoder toegôô in tegen z'n zègge: Vaoder ik hè ezondigd tegen d'n hemel in tegen joe.

19. Ik bin 't niejt mêêr waerd om je zeune enoemd te woorene; maek mien aok mar êên van joew èrrebeiers.

20. In hie rees op in gieng vromme nae z'n vaoder. In toe 'n nog 'n ende van z'n vandaen was, zag z'n vaoder 'n al in kreeg vreselek mit z'n te doewene. In hie gieng 'n tegen, pakkende 'n rond z'n nikke in gaf'n 'n kos.

21. In de zeune zei tegen z'n: Vaoder, ik hè ezondigd tegen d'n hemel in tegen joe, ik bin 't niejt mêêr waerd je zeune enoemd te woorene.

22. Mar de vaoder zei tegen z'n èrrebeiers: Brieng gaauw de beste mantel hier in doew 't 'n die an in steek 'n rienk an z'n vienger in doewt schoewen an z' voeten.

23. In haelt 't gemeste kalf in slacht 't in laete m'n 'n fêêstmael houwe.

24. Want m'n zeune hier was dôôd in is wêêr levend ewoore, hie was verlore in is evonge. In ze begonne fêêst te vierene.

25. Z'n oudste zeune was op 't land in toe 'n duchte bie huus kwam hôôrende 'n meziek in dânse.

26. In hie riepj êên van de errebeiers in vroog wat'r gôônde was.

27. Die zei tegen z'n: Je broer is thuus ekomme in je vaoder hei't gemeste kalf laete slachte, omdat 'n 'n gezond in wel wêêr vromme ekrege heit.

28. Mar hie wier kwaed in woe niejt in huus gôô. Toe kwam z'n vaoder nae buuten in hiew bie z'n an.

29. Mar hie gaf as antwoord: kiek, een haope jaeren wèrke ik noe al voor joe in nôôit hè'k iejtewat edae wâ niej mocht, mar an mien hei'j nôôit 'n bokkie egeve om miet mien kammeraos te fêêstene.

30. Mar noe die zeune van joe thuusekomme is, die al je goewd t'r deurejooge heit mit slechte wuuven, hei joe 't gemeste kalf voor z'n laete slachte.

31. Mar hie zei tegen z'n: Kind, joe bint altied bie mien in alles wat van mien is, is van joe.

32. We moste eigelek fêêste in blieje weeze, want je broer hier was dôôd in is wêêr levend ewoore, hie was verloore in is wêêr evonge.

Notes of the translator

12. Dà m'n toekomt: ook mogelijk is: wêêr ik recht op hè.

14. Fêêst te vierene: ook mogelijk is: te fêêsten.

Notes of the editor

Kloeke code: I 19

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 134

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p.170-175

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Ouddorp op West-Voorne

This dialect is a representative of the region: Westvoorne (Land van Goeree)

De nieuwe Winkler