Home

Westelijke Mijnstreek

Limburg

11. En hae zag: emes hej twië zoons.

12. De jóngste van hun zag taege ziene vader: Vader, gaef mich ‘t deil van ós verm(a)oge, dat mich toekump.

13. En ‘n paar daag later maakde de jóngste zoon alles te gelde en ging op reis nao ‘n wied lendj, wo hae zien verm(a)oge verkwisde in ‘n laeve van euverdaad.

14. Wiej hae alles d’r doorgedriëjd hej, kaom ene zjwaoren (h)óngersnoead euver dat lendj en hae begoos gebrek te lieje.

15. En hae tróch d’r op oet en dróng zich op aan ein(e) van de burgers van dat lendj en dae sjikde-n-em nao zien veldj om zien verrekes te heuje.

16. En hae wól gaer ziene boek völle mit de sjèlle, die de verrekes ote, mer nemes goof ze-n-em.

17. Toen kaom ‘r tot zichzelf en zag: Wieväöl daagloeaners van miene vader höbbe broead in euvervlood en ich kóm hiej óm van d’n hónger.

18. Ich zal opsjtaon en nao miene vader gaon en häöm zègke: Vader, ich höb gezunjig taegen d’n (h)emel en veur uch,

19. ich bèn ’t neet mië waerd óm ugge zoon te heite; sjtèl mich geliek mit ein(e) van ugge daagloeaners.

20. En hae sjtóng op en ging nao ziene vader trök. En wiej hae nog wiedaaf waor, zaog ziene vader häöm en woord mit óntferming bewaoge. En hae leep ‘m tegemoet, veel ‘m óm d’n-(h)als en kusde-n-em.

21. En de zoon zag taege-n-em: Vader, ich höb gezunjig taegen d’n (h)emel en veur uch, ich bèn ’t neet mië waerd óm ugge zoon te heite.

22. Mer de vader zag taege zien sjlave: brèng gaw ‘t bèste kleid hiej en dooch ‘t ‘m aan en dooch ‘m ene rènk aan zienen (h)endj en sjoon aan zien veut.

23. En haol ‘t gemèste kawf en sjlach ‘t, en laote v’r ‘n fiësmaol höbbe,

24. want miene zoon hiej waor doead en is weer laevend gewore, hae waor verlaore en is gevónje. En ze begooste fiës te viere.

25. Ziene(n) awdste zoon waor op ‘t lendj, en wiej hae korter biej hoes kaom, huërde-n-(h)ae meziek en dans.

26. En hae reep ein(e) van de knechs biej zich en vroog, wat er te doon waor.

27. Deze zag ‘m: Ugge broor is gekómme en ugge vader haet ‘t gemèste kawf laote sjlachte, ómdat er ‘m gezóndj en waal trök haet.

28. Mer hae woord kaod en wól neet nao bènne gaon. Toen kaom ziene vader nao boete en dróng biej ‘m aan.

29. Mer hae antjwoorde en zag taege ziene vader: Kiek èns, zoea väöl jaor bèn ich al in ugge deens, en noeait höb ich uch gebod euvertraeje, mer mich höb geer noeait ‘n geitebökske gegaeve óm mit mien vrunj fiës te viere.

30. Mer noe dae zoon van uch gekómme-n-is, dae uch bezit haet opgemaak mit sjlechte vrouwluuj, höb geer veur häöm ‘t gemèste kawf laote sjlachte.

31. Mer hae zag taege-n-em: Kèndj, doe bès ummer biej mich en alles wat van mich is, is van dich.

32. Veer mótte fiësviere en vrolik zeen, want ugge broor hiej waor doead en is laevend gewore, hae waor verlaore en is gevónje.

Notes of the translator

De vertaler (Maurice Paulissen, 1973) is opgegroeid in Beek (L), later Nattenhoven (aan de Maas; gem. Stein). Zijn ouders komen uit Geleen en Obbicht (gem. Born). Daarbij heeft hij de basisschool bezocht in Beek en de middelbare school in Sittard. Zijn dialect is dus geen 'zuivere' vorm van de dialecten uit één van genoemde plaatsen. Het is een 'mengdialect', waarin vermoedelijk de Beekse/Geleense en Obbichtse invloeden overheersen. Hij omschrijft zijn dialect het liefst omschrijven als 'een dialect uit de Westelijke Mijnstreek'.

Opmerkingen bij de tekst:

  • Regel 11 en 14: "hej" (NL had): ook "haw"
  • I.p.v. "lendj" (NL land) en "hendj" (NL hand): ook "landj" en "handj"
  • Woorden die in het Nederlands beginnen met sl-, st- en zw- zijn in de tekst gespeld als sjl-, sjt- en zjw- (d.w.z. zoals ze ten oosten van de "Panninger Linie" worden uitgesproken. Deze Panninger Linie doorsnijdt de Westelijke Mijnstreek en valt ongeveer samen met het Julianakanaal. In mijn dialect gebruik ik echter ook wel de "Nederlandse" uitspraak (zoals gesproken ten westen van de Panninger Linie). Het gebruik van deze twee vormen lijkt willekeurig, maar wordt mogelijk beïnvloed door de persoon tegen wie ik spreek.