Home

Hilversum

Noord-Holland

11. Ennie zai: iemand had twee zonu.

12. De jongste van de twee zai tegu ze voade(r): ‘Poa, geef me ’t stuk van de errufunis dat voo(r) mai is’.

13. Ennu(n) poa(r) daoge loate(r) verkocht de jongste zoon alles en gong op rais noa(r) u(n) ve(r) land, woarie ze kapitoal du(r) ha(r)stikke snel doo(r)heen joagde.

14. Toennie alles kwait was, kwam urru(n) zwoare honge(r)snood in dat land ennie begos (of: begon) ut moeluk te kraigu.

15. Ennie gong urropuit e(n) gong noa(r) een va(n) de burruge(r)s vannut land en die stuurde um noa(r) ze land om ze varrukus te hoedu.

16. Ennie wouw ze buik vullu met de schillu die de varrukus oatu, moa(r) niemand gaf zum.

17. Toe(n) begos (of: begon) ie noa te denke en zai: Hoeveul daglone(r)s vamme voade(r) hebbu brood zat en ik komp hie(r) om van de honge(r).

18. Ik stoa op, goa noa(r) me voade(r) en zeg tegu um: Voader, ik heb ut fout gedoan tegu de hemel en tegu jou,

19. ik ben ut niet mee(r) woa(r)d jouw zoon te hetu; stel mai moa(r) gelaik met je daglone(r)s.

20. Ennie sting (of: ston(d)) op en kee(r)de terug noar ze voade(r). En toennie nog u(n) rotaind weg was, zag ze voadurrum al en die kreeg u(n) brok in ze keel. Ennie liep noarum toe, viel um om ze hals en gaf um u(n) kus.

21. En de zoon zai tegunum: Voade(r), ik heb ut helemoal ve(r)kee(r)d gedoan, ik ben niet mee(r) woa(r)d jouw zoon te hete.

22. Moa(r) de voader zai tegu de sloave: Breng gauw de beste klere hier en trek ze um oan en doe um u(n) ring oan ze hand en schoene oan ze voete.

23. En hoal het vette kalf en slacht ut, en loaten we u(n) feeste hebbe,

24. want me zoon hiero was dood en die leeft wee(r), die was verlore en is gevonde. En zai begonne (of: begozze?) feest te viere.

25. Ze oudste zoon was op ut land, en toennie vlak bij huis kwam, hoorde ie muziek en dans.

26. Ennie riep een van de knechte en vroeg, wat er oan de hand was.

27. Die zai tegunnum: je broer is teruggekome en je voade(r) heb ut vetste kalf loate slachte, omdattie um gezond en wel terug heb.

28. Moarie we(r)d kwoad en wou niet noa(r) binne. Toe kwamp ze voade(r) noa(r) buite en zai dattie mee moest.

29. Moarie antwoo(r)dde ze voade(r): Kaik Poa, zo ontzagguluk veul joare werruk ik al voo(r) je, en nooit heb ik je regels ove(r)trede, moa(r) mai heb je nooit niet u(n) gaitje gegeve om met me vriende feest te viere.

30. Moa(r) dan komp die zoon van je, die hem ze geld heeft opgemoakt met slechte vrouwe, en dan loat je ut vetste kalf voor um slachte. (of: voor húm)

31. Moarie zai tegu um: Joh, jai bent altaid bai me en alles van mai is ook ut jouwes (of: jouwe).

32. We moete feestviere e(n) vroluk zain, want je broer hiero was dood ennie leeft weer, die was ve(r)lore en is gevonde.

Plat Hilversums anno 1960, het plat van Klein Rome (volksbuurt ten oosten van de Vituskerk)

oa: donkere klank, vrij diep in de keel geproduceerd, lang

a: doffe a, neigend naar o

au/ou: met sterke w-naslag, aanvangsklank a

ee: met j-naslag

eu: met lichte j-naslag

eel in veel/heel: tussen eu en u in, lange klank

ei/ij worden tot ai, waarbij de a tussen normale a en aa in ligt. De ai is kort.

oo: met w-naslag

o: altijd dezelfde o

sjwa: In terloopse gevallen een echte sjwa, maar aan het eind van een zin een pure u. Ook in tussengevoegde positie als u of vrijwel als u. In Hulluvusum is er nauwelijks verschil tussen de klinkers.

r: in Anlaut tong-r, in Ablaut sterk gereduceerd, maar vaak nog wel als een naslagje merkbaar. Soms totaal verdwenen.

n: in Ablaut ook vaak gereduceerd en soms helemaal weg, zoals voor g. Ik twijfel of ie niet vaker helemaal weg moet. De n wordt níet uitgesproken om woorden te verbinden die op sjwa eindigen en met klinker beginnen: ‘tegen hem’ wordt tegu-um of tegum en niet tegenum.

s: slappe naar sj neigende s

z: de stem zet niet direct bij aanvang in, maar na pakweg tweederde van de klank: ssz

v: de stem zet niet direct in, maar wel eerder dan bij de s: fv