Home

Egmond aan Zee

Noord-Holland

11. Een man ad twee zône.

12. De jongste van derloi zâan têge ze'n vader: Vader, gêef main et deel van ons vermôge dat main toekomt. En ai verdeelde et bezit onger derloi.

13. Een paar dage later maakte de jongste alles te gelde en ging op rais ne een veer langd, weer ie ze'n vermôge der deer joeg.

14. Toen ie der alles deer ejaagd ad, kwam er een zwere ongersôod ôver et langd en ai begon arremoed te laie.

15. En ai ging erop oit en drong ze'n aagen op an ien van de burregers van dat langd en die stierde em et veld op om op ze'n varrekens te passe.

16. En ai wou ze'n boik volle mit de skille die de varrekens ate. Maar giemens gaf ze an em.

17. Toen docht ie bai ze'n âge: Oeveul van de daglôners van me vader ewwe brôod zat en ik verrekt ier van de onger.

18. Ik zel opstaan en ne me vader gaan en tegen em zegge: Vader ik eb verkeerd edeen tege de êmel en tege jow.

19. Ik ben giemeer waard je zôon te iete: stel me gelaik met ien van je werrekloi.

20. En ai ging staan en keerde ne ze'n vader verom. En toen ie nag veerof was, zag ze'n vader em en ad begrôtenis met em. Ai ging em tegemoet en omelsde 'n em.

21. En de zôon zâan tegen em: Vader ik eb verkeerd edeen tege de êmel en tege jow. Ik ben et iet weerd je zôon te wêze.

22. Maar de vader zâan têge ze'n slave: Breng gâaw et beste kleed ier en trekt et em an en doet em een ring an ze'n angd en skoene an ze'n biene.

23. En aalt et gemeste kallef en slacht et, en lete we een feestmaal ewwe.

24. want me zôon ier was dôod en is weer lêvend ewore, ai was verloren en is evonge. En ze begonne feest te viere.

25. Ze'n aawste zôon was op et langd en toen ie dicht bai ois kwam oorde'n ie meziek en dans.

26. En ai riep ien van de knechte bai em en vroeg wat er te doen was.

27. Die zâan tegen em: "Je broer is ekomme en je vader eb et gemeste kallef lete slachte omdat ie em gezongd en wel werom eb.

28. Maar ai wier kwaad en wou iet in ois gaan. Toen kwam ze'n vader ne boite en drong bai em an.

29. Maar ai angtwoordde en zâan tege ze'n vader: kaik, zoveel jaar ew ik al voor je ewerkt, nooit ew ik je gebod overtrêde, maar main è je nooit een gaate-bokkie egêve om met me vriende feest te viere.

30. Maar no die zôon van je ekomme is, die je bezit op emaakt eb met slechte vrâawe, è je voor im et gemeste kallef lete slachte.

31. Maar ai zaade tegen em: "Kind, jai ben altaid bai me en al wat van main is, is van jow.

32. We môste feestvieren en vrôlijk weze, want je broer ier was dôod en is lêvend ewore, ai was verloren en is evonge.

Notes of the translator

11. Een man: ook ientje.

13. Rais: ook râas.

21. Weerd: ook waard.

Notes of the editor

Kloeke code: E 41

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 112

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 70-74

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Egmond aan Zee

This dialect is a representative of the region: Egmond aan Zee

De nieuwe Winkler