Home

Nellefont

De veldnaam Nellefont. Zonder informatie uit het archiefmateriaal is moeilijk te achterhalen wat de herkomst en betekenis zijn van de in Veessen algemeen bekende naam Nellefont. Uit 1685 is de vermelding de(n) Elfhont bewaard gebleven en die maakt duidelijk dat het perceel genoemd is naar zijn grootte. Een hont of schepel (0.14 ha) was het vierde deel van een mudde, het vierde deel van een hont was een spint. Oorspronkelijk waren dat inhoudsmaten: een hont was het stuk bouwland dat men met een hont graan kon inzaaien. In de meeste buurschappen komen namen voor als de Twee Mud(de), de Drie Schepel en de Vijf Spint.

vorige (De Ierst) - Openingspagina - volgende (Speldekamp)