Home

De Ierst

De Ierst bij Hattem. In de 14e eeuw werden onroerende goederen 'in de Ierst' geregistreerd. Daar lag ook 'den hoff of het erve te Yerst', waaruit later het kasteel De Ierst ontstond. Begin 19e eeuw werd op de plek van het vervallen kasteel de kapitale boerderij De Ierst gebouwd. Een paar kilometer naar het noorden, bij Zalk, lag het bekende kasteel Buckhorst. Buckhorst en Ierst zijn een samenstelling van horst (= begroeide hoogte in een laag landschap) en een boomnaam. Bij Buckhorst is dat de beuk, bij Ierst de iwe (= taxus). In het Vaassense Broek lag de Iwehorst en op meer plaatsen komt de naam IJhorst voor. In sommige dialecten is het woord iwe/ieve bewaard gebleven.

vorige (Het Uitslag) - Openingspagina - volgende (Nellefont)