Home

P.J. Meertens van het Meertens Instituut

Eind 2002 stuurde het Meertens Instituut aan zijn relaties een boekje over de eerste directeur van het Instituut, P.J. Meertens van het Meertens Instituut. De omslag en het binnenwerk van dit boekje kunt u hier als pdf-bestanden raadplegen.

Samenstelling en redactie: Peter Jan Margry
Tekst- en beeldbijdragen van Leendert Brouwer, Ton Dekker, Ton Goeman, Barbara Henkes, Peter Jan Margry en Koos Schell.

Foto’s omslag:
Voor: Meertens-reliek: blonde lokken uit zijn jonge jaren in bijouxdoosje
met opschrift ‘Piet’. Collectie UB Amsterdam.
Achter: Kantoor Meertens instituut

Dit is een uitgave van het Meertens Instituut (KNAW) te Amsterdam.

Vormgeving: Hollands Diep, Carolien Wendte, Amsterdam
Productie: uitgeverij Verloren, Hilversum
©2002 – Meertens Instituut