Introductiepagina

Hemdrok

Ook: hemde(n)rok, hemdsrok en in Noord Holland: bijtje, beitje.

Een (mans)kleedingstuk dat tussen het hemd en de bovenkleeding gedragen wordt. Gewoonlijk: een lijf met hele mouwen en over elkaar slaande borstpanden, waarop twee rijen knoopen zitten. Anders dan een normale hemdrok heeft een borsthemdrok een dubbele borst. Het WNT geeft als afwijkende betekenis voor hemdrok ook nog 'slaaplijf'. Zie ook bij borstrok.

In Noordhollandse inventarissen komt een aantal keren 'beijtje' of 'bijtje' als synoniem voor hemdrok voor.
Medemblik 1763,1: 'beijtjes of hemdrokken'.