HomeDatabankenBedevaarten

Bemelen, H. Antonius Abt

  Het interieur van de kerk omstreeks 1930, met geheel rechts het Antoniusaltaar. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.