HomeDatabankenBedevaarten

Houthem-Sint Gerlach, H. Gerlach (Gerlac[h]us) van Houthem

  
  Kaart met de plaatsen van herkomst van de in de 13e-eeuwse miracula vermelde pelgrims naar Houthem. Tekening A. van der Kloot.