HomeDatabankenBedevaarten

Grubbenvorst, H. Jan de Doper

  
  Het hoofd van St. Jan de Doper (ca. 1600) met in het voorhoofd een opening waarin relieken waren gezet, foto uit 1926. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.