HomeDatabankenBedevaarten

Papenhoven-Grevenbicht, Heilig Sacrament

  
  Hoogmis in de openlucht in de hoek van de Berghaven en het Julianakanaal, omstreeks 1950. Collectie J.A. Knoors.