HomeDatabankenBedevaarten

Databank Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland

In deze databank is de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht. De databank bevat gegevens over 662 bedevaartplaatsen. Van elke heilige plaats vindt u volgens een vast stramien, informatie over de topografie, de archiefbronnen en literatuur, het cultusobject, de materiële cultuur, de vereringsgeschiedenis en een pagina met beeldmateriaal.

 


 


 

 

Pilgrimage in Pictures