Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

Algemeen Rijksarchief t.a.v. de chef studiezaal te Den Haag

34-55 Correspondentie tussen D.P. Blok en diverse personen en instellingen. 1965-1986. 22 omslagen.

52
1983.