Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

Correspondentenindex

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | * |

Ibos, D., te Den Haag
Iburgh Hzn., H., te Pijnacker
Iddekinge, E. van, te Beerta
Idema, M., te Benthuizen
Ieperen, L. van, te Vianen
IJff, J. (Zuiderzeemuseum) te Enkhuizen
IJsselstijk, B. te Dordrecht
IJzer, R., te Hilversum
Imeldino, zuster, te Beesd
Imellos, dr. S.D., te Athene (Griekenland)
Immink, W., te Haarlem
Informatie- en Documentatie Centrum voor de Geografie van Nederland te Utrecht
Ingen, F.J. van (Vrije Universiteit, Vakgroep Letterkunde) te Amsterdam
Iniatiefcomité tot oprichting van een Maandblad voor Handels- en Kantoorbedienden t.a.v. J.G. Hazewinkel, te Den Haag
Inspecteur-Generaal van de Rijkspolitie te Den Haag
Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Universität Bonn, te Bonn (Duitsland)
Institut für Volkskunde der Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akadaemie der Wissenschaften te München (Duitsland)
Institut für Volkskunde der Universität Wien (Oostenrijk)
Institut International de Coopération Intellectuelle, te Parijs (Frankrijk)
Institutes für Ethnographie und Folklore bei der Slowakischen Akademie der Wissenschaften t.a.v. dr. B.Filová, C.Sc., te Bratislava (Tsjecho-Slowakije)
Instituut De Vooys t.a.v. W.A. Hendriks, te Utrecht
Instituut voor Culturele Antropologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht
Instituut voor de Geschiedenis der Geneeskunde, te Leiden
Instituut voor Documentatie & Registratuur, Nederlandsch, te Den Haag
Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen t.a.v. de heer Hunger, te Leiden
Instituut voor Neerlandistiek te Amsterdam
Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde te Utrecht
Instituut voor Roermondse Geschiedenis en Folklore te Roermond
Instituut, Koloniaal, te Amsterdam
Interrel s.p.r.l., International Public Relations Consultants t.a.v. T. de Bekker te Londen (Groot-Brittannië)
Intveld, P., te Delft
Italiaansch Inlichtingenbureau, Officieel, te Amsterdam
Iterson, J. van, te Leiderdorp
Iwema, ir. S., te Wageningen