Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

Correspondentenindex

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | * |

(European Science Foundation) te Strasbourg, Frankrijk
Çabej, prof dr. E., te Tirana (Roemenië)
[achternaam onbekend] (Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde) te Utrecht
[Beoordeling van de scriptie van F.J.W. Koopman]
[Berns, J.B., Redactiesecretaris van Taal en Tongval]
[betreffende redactievergadering Naamkunde]
[Betreffende themanummer Gysseling van Naamkunde]
[Carla]
[Diefstal-dossier]
[directeuren van KNAW-instituten]
[Halbertsma, H.] (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort
[Henk] Tekst betreffende historisch onderzoek van de Schie
[In memoriam Prof. H. Draye]
[Jo Daan]
[kaarten: Kinhem in de Middeleeuwen; Amstelland in de Mideleeuwen; kaart van Noordholland, het gebied Monnickendam tot Abkoude]
[leden van de voormalige Commissie voor het Oorkondenboek van Holland en Zeeland]
[lemma 'toponymie' voor de Winkler Prins encyclopedie door H. Draye]
[memo aan de redactieleden van Naamkunde]
[Nederlandse redactieleden van Naamkunde]
[notitie aan de leden van de redactie van Naamkunde]
[notitie aan de recatie van Naamkunde]
[notitie betreffende gelukwens aan professor Daye] + 'Bij de 70e verjaardag van H. Draye'/K. Roelandts
[Notities m.b.t. afdelingen Meertens Instituut]
[Onbekend]
[onbekend] KNAW te Amsterdam
[onbekend][betreft proefschrift van Keverling Buisman]
[onleesbaar]
[onleesbaar] te Bologna, Italië
[onleesbaar] (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau) te Freiburg, Duitsland
[onleesbaar] (Centrale Commissie voor onderzoek van het Nederlands volkseigen) te Amsterdam
[onleesbaar] (Instituut voor geschiedenis) te Utrecht
[onleesbaar] (Katholieke Universiteit) te Nijmegen
[onleesbaar] (KNAW) te Amsterdam
[Onleesbaar] (Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij) te Brussel, België
[onleesbaar] (Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek) te Den Haag
[onleesbaar] (Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek) te Den Haag
[onleesbaar] (Provinciaal bestuur van Zuid-Holland) te Voorschoten
[onleesbaar] (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort
[onleesbaar] (Rijksuniversiteit) te Leiden
[onleesbaar] (seminar Für Deutsche philologie der Georg-August-Universität Göttingen) te Göttingen, Duitsland
[onleesbaar] te Rijswijk
[onleesbaar](Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek) te Den Haag
[Persbericht Nederlandse taalunie]
[presentatie project Negerhollands]
[Redactie van Naamkunde]
[Sarfatij], Herbert (Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort
[Sarfatij], Herbert (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort
[tekst: De bisschop van Nijmegen]
[typoscript Kennemer dijkgeschiedenis door J. Westenberg]
[uitnodiging Ethnology Lecture t.g.v afscheid Paul Post]
[uitnodiging symposion Jaap de Rooij]
[uitnodiging symposium meertaligheid]
[Verslag betreffende archeologisch onderzoek Strijen] Jente van den Bosch en Peter Biemans (Stichting archeologische werkgroep Hoekse Waard)
[Verzoek verlenging onderzoekspost dialect Laren]
[Voorstel tot oprichting van de databank geboorte-acten Nederland 1815-1920]
[Voorstellen tot reorganisatie Taal en Tongval]
[W.A. van Es] (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort