Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

2.3.2.6

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Projecten

1109-1118 Stukken betreffende het volksverhalenonderzoek. 1991-1992, [1993], 1994-1997. 9 omslagen en 1 stuk.

1109
Algemeen. 1991-1992.
1110
Algemeen. 1991-1992.
1111
Algemeen. 1994-1997.
1112
Correspondentie tussen T. Meder, medewerker en diverse personen en instellingen betreffende volksverhalen. Met bijlagen. 1995.
1113
Idem. 1996.
1114
Idem. 1997.
1115
Stukken betreffende medewerking aan de uitgave van de Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung begründet von K. Ranke. 1991, 1994-1995.
1116
Notitie "Het beleid ten aanzien van het volksverhaalonderzoek van het instituut. [1993]. 1 stuk
1117
Stukken betreffende de opbouw van een electronische Nederlandse Volksverhalenbank. 1994-1995.
1118
Stukken betreffende het project "Vertelcultuur in Waterland. De volksverhalen uit de collectie Bakker." 1995.