Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

2.3.2.6

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Projecten

1030-1042 Stukken betreffende onderzoeken naar (de Nederlandse) volkskarakters. 1935, 1939, 1941, 1946-1965, 1969. 13 omslagen.

1030
Stukken betreffende colleges, gegeven door P.J. Meertens aan de Stafschool van de P.T.T. te Den Haag. 1947-1948, 1952, 1958, 1963-1964.
1031
Artikelen over volkskarakters. ca. 1950.
1032
Stukken betreffende de uitbeelding van volkskarakters in boeken, tijdschriften en krantenartikelen. 1937.
1033
Stukken betreffende tijdschriftartikelen over volkskarakters. 1949-1950.
1034
Stukken betreffende een empirisch onderzoek naar het Nederlandse volkskarakter op initiatief van P.J. Meertens. 1957-1961, 1963-1964.
1035
Correspondentie tussen P.J. Meertens en diverse personen over bibliografische gegevens voor een verzamelwerk over de Nederlandse volkskarakters, uit te geven door Uitgeverij Kok in Kampen. Alfabetisch op naam correspondent. A-L. 1937-1938.
1036
Correspondentie tussen P.J. Meertens en diverse personen over bibliografische gegevens voor een verzamelwerk over de Nederlandse volkskarakters, uit te geven door Uitgeverij Kok in Kampen. Alfabetisch op naam correspondent. M-Z. 1937-1938.
1037
Correspondentie tussen P.J. Meertens en Uitgeverij L. Stafleu & Zoon over de uitgave van het boek Het volksleven in de Betuwe door A.R. Hol. 1953-1959, 1961.
1038
Correspondentie tussen P.J. Meertens en A. Miroglio, directeur van het Centre de Recherches et d'Études de Psychologie des Peuples et de Sociologie Économique van de Université de Rouen (Frankrijk). 1950-1965.
1039
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgegane stukken aan het Instituut voor Volkenpsychologie te Arnhem. 1952-1954.
1040
Bibliografische gegevens over volkskarakters. 1935, 1937-1939, 1941, 1946, 1950-1951, 1955, 1969
1041
Literatuurlijsten. 1937.
1042
Topografische kaarten van diverse plaatsen in West-Noord-Brabant en Zeeland. ca. 1950.