Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

2.3.2.4

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Contacten en samenwerking met andere organisaties

907-932 Stukken betreffende het Zuiderzeemuseum (Z.Z.M.) te Enkhuizen. 1946-1996. 22 omslagen en 4 stukken.

907
Jaarverslagen. 1986, 1988-1992, 1996.
908
Reglement van de Commissie tot Bijstand. 1973. 1 stuk.
909
Stukken betreffende de (her)benoeming van leden van de Commissie van bijstand. 1970, 1974, 1977, 1982, 1985.
910
Adressenlijst van de leden van de Commissie van Bijstand. Z.j. 1 stuk.
911
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Commissie van Bijstand. 1946-1948, 1950-1951, 1953-1955.
912
Idem. 1956-1960.
913
Idem. 1961-1965.
914
Idem. 1966-1970.
915
Idem. 1971-1975.
916
Idem. 1976-1980.
917
Idem. 1981-1990.
918
Idem. 1991-1992.
919
Idem. 1993.
920
Idem. 1994.
921
Verslagen van vergaderingen van de commissie Buitenmuseum. Met bijlagen. 1978-1983.
922
Stukken betreffende de verzelfstandiging van het Zuiderzeemuseum. 1988-1990.
923
Idem. 1991-1993.
924
Stukken betreffende een reorganisatie van het Zuiderzeemuseum. 1989-1990, 1992.
925
Onderzoeksrapport van Research voor Beleid B.V. te Leiden inzake de collecties van het Zuiderzeemuseum. 1990. 1 stuk.
926
Concept-ondernemingsplan 1994-1998. Met bijlagen. 1993.
927
Beleidsplannen en -nota 1990-1994 en 1994-1998. 1989, 1993.
928
Beleidsnota's van de diverse afdelingen. 1984.
929
Nota "Herinrichtingsplan binnenmuseum "Zeven eeuwen Zuiderzee" . 1989. 1 stuk.
930
Stukken betreffende een personeelsuitstapje van het P.J. Meertens Instituut naar het Zuiderzeemuseum op 19 september 1990.
931
Stukken betreffende een plan voor een aangepaste ontsluiting van het Zuiderzeemuseum. 1989-1991.
932
Stukken betreffende bezoekersonderzoeken. 1989-1992.