Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

2.3.2.4

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Contacten en samenwerking met andere organisaties

885-905 Stukken betreffende het Nederlands Openluchtmuseum (N.O.M.) te Arnhem. 1945-1997. 19 omslagen en 2 stukken.

885
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Raad van advies. Met bijlagen. 1991-1993.
886
Agenda's en verslagen van de Commissie van bijstand. Met bijlagen. 1946-1950.
887
Idem. 1951-1955.
888
Idem. 1956-1960.
889
Idem. 1961.
890
Idem. 1962.
891
Idem. 1963.
892
Idem. 1964.
893
Idem. 1965.
894
Idem. 1966-1970.
895
Idem. 1971-1980.
896
Idem. 1981-1985.
897
Idem. 1986-1990.
898
Rapporten, bestemd voor de Commissie van Bijstand. 1972-1973.
899
Reglement voor de Commissie van Bijstand. 1973. 1 stuk.
900
Stukken betreffende de (her)benoeming van leden voor de Commissie van bijstand. 1970, 1975-1976, 1979-1980, 1983-1984.
901
Correspondentie. 1940-1948, 1954-1958, 1960-1963.
902
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Redactieraad van het Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum. Met bijlagen. 1995-1997.
903
Agenda's en verslagen van (jaar)vergaderingen van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. 1945-1950.
904
Idem. 1951-965, 1970.
905
Volkskundig overzicht van A.J. Bernet Kempers. 1965. 1 stuk.