Archieven & collecties

29 archiefnummer(s)

  
Archieven & collecties Meertens Instituut

Archieven & collecties Meertens Instituut

263 Archief project conservering liedbladen, 1998 - 2003 volledige inhoud
  In het kader van "Metamorfoze" (landelijk project Conservering van Bibliotheekmateriaal 1997 - waarin Meertens Instituut en Koninklijke Bibliotheek Den Haag participeerden), zijn de verzamelingen liedbladen van Moorman, Wouters, Karremans, Spaaij, Boontjes en Thijs Mol gedigitaliseerd.
Aan dit project hebben meegewerkt: Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek), Martine de Bruin, Jan Barend van Barneveld, Hella Hendriks, Rozemarijn van Leeuwen, Annabelle Parker, Tineke Tegelaers, Cartouche Uyttenboogaard en Wouter van Wingerden.
Het archief omvat: projectaanvraag, begroting, projectbeschrijvingen, richtlijnen Metamorfoze, correspondentie, verslagen van werkzaamheden.
273 Collectie J.G.M. (Julius) Moormann, 1901 - 1993 volledige inhoud
  Julius Moormann (1889-1974) had een grote belangstelling voor taal, in het bijzonder voor het Bargoens en andere 'geheimtalen', zoals hij zelf de talen van dieven, veehandelaren en kramers noemde. Hij was leraar Nederlands en publiceerde veel over het veldwerk dat hij in de schoolvakanties per fiets verrichtte. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over het lied en samen met Douwe Wouters enkele bundels met straatliederen.

De collectie bestaat uit stukken betreffende de schenking van een deel van zijn archief aan de bibliotheek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, stukken betreffende onderzoeksmateriaal, fiches en boeken betreffende dieven- en geheimtalen.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut. Zie collectie 254: Collectie liedbladen (D. Wouters).

Deze collectie bevat biografische informatie over Wouters, correspondentie en een aantal (Nederlandse en Duitse) liedbladen.
259 Collectie liedbladen (J.G.M. Moormann), 1813 - 1932 volledige inhoud
  J.G.M. (Julius) Moormann (1889-1974) werd geboren te Goor en werkte als leraar Nederlands en directeur in het middelbaar onderwijs in Maastricht en Nijmegen. Moormann verzamelde onder meer liedbladen; hij publiceerde diverse artikelen over het lied en samen met D. Wouters enkele bundels met straatliederen.
De collectie Moormann bestaat uit ruim 1200 Nederlandse liedbladen.

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld in de volgende categorieën:
C = gedrukte liederen en pamfetten 1688-1932 (inv. nr. 1-6)
G = gelegenheidsliederen (inv. nr. 7-9)
H = handschriften en typoscripten (inv. nr. 10-15)
K = liedcouranten 1920-1942 (inv. nr. 16-23)
L = liedbladen 1900-1940 (inv. nr. 24-28)
M = bedelbrieven 1929-1940 (inv. nr. 29-38)
N = overige liederen en gedichten op liedblad (inv. nr. 39-41)
P = persoonlijk (inv. nr. 42-45)
R = liederen uit revues, bruilofsliederen e.d. (inv. nr. 46-47)
W = liederen m.b.t. Tweede Wereldoorlog (inv. nr. 48-50)
Z = liederen m.b.t. watersnoodramp 1953 (inv. nr. 51)

Zie ook: archief nr. 273 J.G.M. (Julius) Moormann.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.
1006 Collectie Zwarte Piet, 2014 volledige inhoud
  Zwarte Piet is annu nu een controversieel figuur in de Nederlandse maatschappij. Op het Meertens Instituut wordt onderzoek gedaan naar het fenomeen Zwarte Piet en wordt een dossier over het figuur bijgehouden.

De collectie is digitaal en bestaat uit data gebruikt door Laura Wouters voor haar masterscriptie (UU), 'Zwarte Piet contested: tolerance and (re)production of the Zwarte Piet tradition in the Netherlands' en uit een Knipselarchief met diverse artikelen uit 2014 betreffende Zwarte Piet en de controverse rond dit figuur.
254 Collectie liedbladen (D. Wouters); 1815 - 1941 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut.

De collectie Wouters is in de eerste helft van de 20e eeuw aangelegd en bestaat uit Nederlandse liederen op losse blaadjes, voor het merendeel gedrukt (inv. nrs. 1-20). Hieraan toegevoegd zijn kopieën van enkele liedbladen van Wouters afkomstig uit de KB (Inv. nrs. 21-23).

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.
6 Archief W. van Warmelo, (1913) 1923 - 1962 (1982) volledige inhoud
  6:51 Tijdschrift- en krantenartikelen en overdrukken over muziekgeschiedenis. 1920 - 1966. 1 map.
N.B. Bevonden zich in: Het straatlied / Wouters & Moorman, Deep song / Irving Brown en Ons eigen volkslied / J. Pollmann.
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:58 Variété. 1 doos.
N.B.Tekstboek van oudhollandsche volksliederen gezongen door Nederlandsoperakoor "Oud Holland" / bew. door A.D. Loman, Julius Röntgen, Joh. J.H. Verhulst en Valerius. S.l., s.a. 15 p.

Oranje-Nassau-Cantate voor meerstemmig kinderkoor / tekst J.D.C. van Dokkum, muziek Catharina van Rennes. Utrecht: Jac. van Rennes, 1898. Opus 33. 18 p., chivé.

Gedichtenboekje / Ch. L. Tieleman. Terneuzen , s.a. 15 p. 2 ex.

Manuscript J .H. Nannings "De moord van Nijlen". Met brieven aan D. Wouters uit 1943 en 1952

Supplément bij Met den periscoop, losse blaadjes uit de map van een nar, tiende reeks "Diepe Gronden". Rotterdam: Jos Jutte, [ca 1916] p. 263-299.

Declamatorium stukken om voor te dragen / verz. door Maurits Sabbe en J.M. Lauwerijs. Antwerpen: V. Resseler, 1918-1923, 5 stukjes.
Eerste reeks eerste stukje, 2e druk. 1921. 32 p.
Eerste reeks tweede stukje, 2e druk. 1921. p. 33-64
Eerste reeks derde stukje, 2e druk. 1922. p. 65-96
Eerste reeks vierde stukje, 2e druk. 1923. p. 97-128
Vijfde stukje. 1919. p. 129-160
Nieuwe reeks eerste stukje. 1919. p. 1-32
Nieuwe reeks tweede stukje. 1920. p. 33-64
Nieuwe reeks derde stukje. 1922. p. 65-96
Nieuwe reeks vierde stukje. 1923. p. 97-128

Voordrachten / verzameld door een hoofdonderwijzer . Baarn: E.J. Bosch, [ca 1919] 1e bundel. 95 p. 5e dr.; 2e bundel. 95 p. 4e dr; 3e bundel. 95 p. 5e dr.; 4e bundel. 95 p. 3e dr.; 5e bundel. 95 p. 2e dr. ; 6e bundel. 95 p. 2e dr.; 7e bundel. 95 p. 2e dr; 8e bundel ontbreekt; 9e bundel. 95 p.
58 Knipselcollectie Volkslied, (1891) 1900 - 1996 volledige inhoud
  58:15 Krantenknipsels betreffende de jaarkring: driekoningen, vasten / rommelot, (palm-) pasen, mei, sinterklaas en jaarwisseling. 1936-1995. 1 map.
N.B. Waaronder ook de matthaeustraditie; met een manuscript van een voordracht door D. Wouters (1940)
58 Knipselcollectie Volkslied, (1891) 1900 - 1996 volledige inhoud
  58:33 Krantenknipsels betreffende muziekleven in Zuid-Afrika. 1933-1989. 1 map.
N.B. Met manuscripten, brieven aan D. Wouters (1933-1941) en typoscripten van Jan Bouws (1964-1966).
119 Archief dialectonderzoek, o.m. bloem- en plantnamen (H. Brok) [In bewerking], 1878 - 2006 volledige inhoud
  119:104 Antwoorden betreffende Q.I. voor Helden en Panningen, Meerlo - Tienray, Sittard en Mheer. 1985 en z.j. 1 omslag.
N.B. genoteerd door resp. G.G. Engels, Van de Voort, Walraven e.a. en Wouters
118 Collectie liedbladen Meertens Instituut [In bewerking], 1800 - volledige inhoud
  118:13 Oranje-liedbladen. 1887-1934. 1 omslag
N.B. DANKLIED / Bart Verhallen. 's Gravenhage: Eck & Weygand, 1909.
FEESTZANGEN t.g. van den 70ste verjaardag van z.m. den koning / W.A. Reijnders. Utrecht: Van Boekhoven, Bosch en Van Ditmar, 1887 (2 exx)
VOLKSFEESTLIED bij gelegenheid van het huwelijk van hare majesteit de koningin / W. Koning en Jac. Koning. Amsterdam: Roeloffzen, Hübner en Van Santen, 1901.
FEESTLIED; Drukpers, Nijverheid en Kunst; Neierlands vrijheid; De volksgeest; Oranje boven; 16 november 1863; Amsterdam op 16 november 1863; Hoezee. 1863.
VOLKSLIED / H.J. Smit.
HERDENKINGSLIED prins Willem van Oranje 1533-1933 / H.W. de Wolff. Nijverdal: Westera, 1933.
VERLOVINGSLIED / L. Henkes & H. Stenz. 1936 [genummerd: 601]
TREURLIED op den dood van z.k.h. prins Hendrik. Roosendaal: Rombouts, 1934
DE konningin moeder overleden. Roosendaal: Rombouts, 1934
POTPOURRI / H. van Nifterik; 1813-1863 volkslied / W. Färber.
WILHELMINA-LIED (Volkslied)
ONS prinsesje / L. Plette en H. Völlmar. 's Gravenhage: Blommendaal, s.a.
HULDEBETOOGING ter eere van de geboorte van Neêrlands vorstenkind; Danklied; Wien Neêrlandsch bloed; Kroonprinsesselied. 's Gravenhage: Haags comité voor volksfeesten, 1909
WEES welkom, lieflijk koningskind; Spaanse vluchteling; Zij zong zoo mooi de tweede stem; Oom Barend doet aan schaken
ONS Neerland heeft 'n Koningskind / Kovacs Lajos en Ferry
Hieraan toegevoegd: manuscripten en liedteksten m.b.t. het Wilhelmus en oranjelied, vermoedelijk van D. Wouters.
263 Archief project conservering liedbladen, 1998 - 2003 volledige inhoud
  263:1 Typoscripten en handschriften betreffende de projectaanvraag en begroting conservering liedbladen collectie Wouters / Moorman. 1998. 1 omslag.
362 Collectie liedschriften, 1864 - 1993 volledige inhoud
  362:58 Liedschrift uit de liedbladencollectie D. Wouters. Z.j. 1 omslag.
N.B. Anoniem. Alleen tekst: "Op de strond. Ik liet u veertien dagen vasten ..."
230 Collectie kleine handschriften van de afdeling volkskunde, 1865 - 1987 volledige inhoud
  230:501 Handschrift L. Wouters. 1968 - 1971. 1 omslag.
230 Collectie kleine handschriften van de afdeling volkskunde, 1865 - 1987 volledige inhoud
  230:533 Typoscript J. van Bolhuis. 2007. 1 omslag.
N.B. Afschriften van krantenknipsels uit 1905 inzake de moord gepleegd door D. v.d. Merk, broodbakker. Deze krantenberichten geven nadere informatie bij het lied 3978 FK Lbl Wouters 06035.
313 Kaartsystemen en databank ‘Liederenbank’, 1990 - 2004 volledige inhoud
  313:2 Databank met digitaal ontsloten collecties liedbladen. (NLB-LBL)
N.B. Hierin zijn opgenomen de collectie Wouters e.a. en de collecties van de Koninklijke Bibliotheek. Ontsloten op beginregel, wijsaanduiding, titel, samenvatting en trefwoorden.
497 Collectie ansichtkaarten van kabouters en sprookjeswezens, 1900 - 1990 volledige inhoud
  497:25 Kabouterkaarten Snuitje-Steen. Z.j. 1 map.
N.B. Tekenaars/uitgevers: Snuitje, Söderström, Solom, Jeanet Speijdel-Willems, Sprookjewonderland, SR, Mads Stage, Margaritai Starastei, Steen.
16. Steiff, Aina Stenberg, Bettina Stietencron, A. Stolk, Coos Storm, Ylva Svensson, Arne Taraldsen, Margareth Tarrant, Michael C. Taylor, Ted, Eva Tharlet, B. Thurcië, W. Tikeinn, Riika,-Kaariwa Tikkamäki, Tinkeltje, Park Tivoli, J.R.R. Tolkien, Marten Toonder, tuinkabouters, Ull, Pension Vacantievreugd, Sprookjesbos Valkenburg, Marian v.d Veen-van Rijk, Veltins, Velvets Schwarzes Theater, Corrinne Vermazen, Versley, Dilian van Vlodorp-Mulkens
17. Vogel, Christ Vogl, Voor het kind, Christian Wald, Mili Weber, Rude Wenliden, Silvia Wennekes, Martha Wessels, Els Wezenbeek, Hanson White, Harald Wiberg, Wippie Wiebelbeen, Nel Wiebenga, Wiegana, Jan Wiegman, Guus Wielaard, Lies van Willes, John Wills, Illa Winkelhorn, Wipneus en Pim, Paul Wittkämper, Cees Woltman, Michael Worm, Leonie Wouters, Sulamith Wülfing, Jan Wijga, Hermien IJzerman, Adolf Zabransky, Dita Zak, het Zeeuwse landschap
18. Fabeldieren, mythologische figuren, sprookjes- en fantasywezens. Algemeen, Atlantis, Avalon, draken, drakendoders, eenhoorns, elfen/feeën, geestenrijk, heksen, Robin Hood, Indiana Jones, Keltische goden, Koning Arthur, kristal
19. magiërs, magische vrouwen, magische werelden, Pegasus, piraten, Harry Potter, reuzen, sjamanen, sprookjeskastelen, Star Wars
20 trollen, zeemeerminnen, zwaarden, bijzondere kaarten (o.a. Kuifje, Tom Poes, Dickens),
---Tolkien (Hans Arnold, Pauline Baynes, Sally Bijl, Mary E. Carter, Jimmy Cauty, Roger Garland, Ruth Grandia, Mick Henry, Hobbit Day, Serhei Iukhimov
21 Serhei Iukhimov,Alisa Mueller, Ron Ploeg, René van Rossenberg, Scheveningen zandsculpturen, Eberhart Ritter von Schulz, Berry Swanwick, J.R.R. Tolkien, Unquendor, Kay Woollard, Tolkien's middele-earth, Tolkien's dragons and monsters, Tolkien's hobbit, overlijdensadvertenties)
497 Collectie ansichtkaarten van kabouters en sprookjeswezens, 1900 - 1990 volledige inhoud
  497:28 Kabouterkaarten Vogl-Willes. Z.j. 1 map.
N.B. Tekenaars/uitgevers:
17. Vogel, Christ Vogl, Voor het kind, Christian Wald, Mili Weber, Rude Wenliden, Silvia Wennekes, Martha Wessels, Els Wezenbeek, Hanson White, Harald Wiberg, Wippie Wiebelbeen, Nel Wiebenga, Wiegana, Jan Wiegman, Guus Wielaard, Lies van Willes, John Wills, Illa Winkelhorn, Wipneus en Pim, Paul Wittkämper, Cees Woltman, Michael Worm, Leonie Wouters, Sulamith Wülfing, Jan Wijga, Hermien IJzerman, Adolf Zabransky, Dita Zak, het Zeeuwse landschap
18. Fabeldieren, mythologische figuren, sprookjes- en fantasywezens. Algemeen, Atlantis, Avalon, draken, drakendoders, eenhoorns, elfen/feeën, geestenrijk, heksen, Robin Hood, Indiana Jones, Keltische goden, Koning Arthur, kristal
19. magiërs, magische vrouwen, magische werelden, Pegasus, piraten, Harry Potter, reuzen, sjamanen, sprookjeskastelen, Star Wars
20 trollen, zeemeerminnen, zwaarden, bijzondere kaarten (o.a. Kuifje, Tom Poes, Dickens),
---Tolkien (Hans Arnold, Pauline Baynes, Sally Bijl, Mary E. Carter, Jimmy Cauty, Roger Garland, Ruth Grandia, Mick Henry, Hobbit Day, Serhei Iukhimov
21 Serhei Iukhimov,Alisa Mueller, Ron Ploeg, René van Rossenberg, Scheveningen zandsculpturen, Eberhart Ritter von Schulz, Berry Swanwick, J.R.R. Tolkien, Unquendor, Kay Woollard, Tolkien's middele-earth, Tolkien's dragons and monsters, Tolkien's hobbit, overlijdensadvertenties)
497 Collectie ansichtkaarten van kabouters en sprookjeswezens, 1900 - 1990 volledige inhoud
  497:29 Kabouterkaarten Wills-Zeeuwse. Z.j. 1 map.
N.B. Tekenaars/uitgevers: John Wills, Illa Winkelhorn, Wipneus en Pim, Paul Wittkämper, Cees Woltman, Michael Worm, Leonie Wouters, Sulamith Wülfing, Jan Wijga, Hermien IJzerman, Adolf Zabransky, Dita Zak, het Zeeuwse landschap.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  7:1 Correspondentie tussen Meertens en Wouters omtrent de acquisitie van de liederenverzameling van Wouters. 1944. 1 omslag.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  7:2 Ingekomen brieven bij Wouters. 1933-1944. 1 omslag.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  7:7 Fotokopieën van stukken uit het organisatiearchief, jaarverslagen en andere publicaties met betrekking tot de werken van Wouters. 1955-2004. 1 map.
N.B. Met aantekeningen.
259 Collectie liedbladen (J.G.M. Moormann), 1813 - 1932 volledige inhoud
  259:42 Liedbladen, correspondentie en knipsels. Serie P: P001 - P043; P045 - P058. 1 map.
N.B. Bevat:
P001 - Uitnodiging voor de bijeenkomst van katholieke kunstkring 'De Violier' op 27 februari 1937 in het kader van 'Het straatlied' door J.G.M. Moormann.
P002 - Krantenknipsel uit het Volksbelang 13/2/1938: boekbeschouwing 'De moedertaal' van J.G.M. Moormann.
P003 - Krantenknipsel uit Vooruit 16/5/38: Nieuwe boeken over en voor ons moedertaalonderwijs / Achilles Mussche.
P004 - Krantenknipsel uit De Nederlandse school 2e jrg., no. 4. - Artikel 'Bij een uitvaart!' door Moormann.
P005 - Krantenknipsel uit Katholiek schoolblad 4e jrg., no. 21. - Artikel 'Een raad' door J. Moormann.
P006 - De euveldaad van Ds Barger in het straatlied / Haan, Dr. Tj.W.R. de [naam]. - Assen: Gorcum & Comp. N.V., Van, s.a.
P007 - ZUID-AFRIKAANSCHE VOLKSPOËZIE / Moormann, J. [naam]. - Tilburg: Bergmans, W., 1926.
P008 - OUD LIED VAN MINNE / Michels, L.C. [naam]. - s.l.: s.n., 1954.
P009 - EEN OUD STRAATLIED / Michels, L.C. [naam]. - s.l.: s.n., 1949.
P010 - Envelop en kaartje aan Moormann van Rudolf R. Labyn te Leuven. Z.j.
P011 - Brief van G.M.F. Bloemen te Oldenzaal. 1935.
P012 - Brief van C. van Baaren te Haarlem. 1934.
P013 - Brief van D.J.C. Augustinus te Nijmegen. 1951.
P014 - Brief van G.H. Bramer te 's-Hertogenbosch. 1949
P015 - Brieven van H. Vreeman (?) te Nijmegen. 1944 en 1937.
P016 - Briefkaart van C. van Baaren te Haarlem. 1934.
P017. Briefkaart van P. Breugelman (?). Z.j.
P018 - Kaart van Cath. IJpes te Kampen. 1937.
P019 - Brief met envelop van S.H.A.M. Zoetmulder te Eindhoven. 1938
P020 - Afschrift van Niederdeutsches Liederbuch. - Hamburg/Leipzig: Voss, Leopold], [1884].
P021 - krantenartikel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant 31/12/1936, 'Liederen bij de jaarswisseling' / D. Wouters.
P022 - Uitroepen van dezen tijd / Speenhoff] [naam]. - s.l.: s.n., s.a.
P023 - Tijdschriftartikel 'Het Picoffs-schandaal te Rotterdam 1879' door C. Postma. 1947.
P024 - Onheilsdag. - s.l.: s.n., 1926.
P025 - St. Martens-dei op 'e Lieke. - s.l.: s.n., 1927.
P026 - Nu het water zakt!. - s.l.: s.n., s.a.
P027 - Zouavenlied. - s.l.: s.n., s.a.
P028 - SPIONNEN / Beversluis, Martien [naam]. - s.l.: s.n., s.a.
P029a - De Tijd, VRIJDAG 24 JUNI 1938. - s.l.: s.n., 1938.
P029b - Wat zingt de soldaat?. - s.l.: s.n., 1925.
P030 - Algemeen Handelsblad 27/2/1907, bijlage bij het boek 'Weet je nog wel' door Friso Endt. 1957.
P031 - Op zoek naar 250.000 volksliederen : codificatiecommissie voor het Nederlandse lied begint haar werkzaamheid. [Knipsel uit de Tijd 25/11/1953]
P032 - Wandspreuk 'Menig mensch heeft in zijn leven/onbezonnenheid bedreven'. Z.j.
P033 - Mien vaderstad. - s.l.: Hendrikx, Marie, s.a.
P034 - Pennenbrief 'De doodstraf moet weer ingevoerd worden'. Z.j.
P035 - KOOSJE, KOOSJE... - Tilburg: Beek, P. van, s.a.
P036 - [niet aangetroffen 10/7/2013]
P037 - Krantenknipsel uit De Tijd [van 26/11/1953]: In memoriam Kees Meekel.
P038 - Brief van H.B. Bos te Ommen. 1959.
P039 - Brief van Anton van Welsum te Zieuwent + knipsel van feilleton 'De weerprofeet van Zanddarp'. Z.j.
P040 - Brief van J.L. v.d. Boogaart te Helmond. 1935.
P041 - Knipsels uit Algemeen Handelsblad. 1919.
P042 - Bespreking van 'De tragedie der werkwoordsvormen' van I van der Velde door J. Moormann. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids 50 (1957).
P043 - Boekenbruikleenlijst.
P044: zie 259:43
P045 - Verzoek tot het kopen van een lied van een werkloos kantoorbediende. Z.j.
P046 - Brief van J. Hensems te Rotterdam. 1959
P047 - DE ECHTSCHEIDING / Tollens [naam]. - Haarlem: Nobels, J.P., [1890 c.].
P048 - Envelop en kaartje van Erven E. van de Geer te Amsterdam + nadrukken Driekoningen trekbrieven en -kronen. Z.j.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), 1993 - 2000 volledige inhoud
  506:628 Vught - H. Machutus.
Foto, kopieën, correspondentie, diskette, boeken en typoscripten. 1984-2004 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1998 en 2004
- Diskette met afbeeldingen
- Boek '100 jaar St. Petruskerk Vught' door J. Wouters, 1984
- Boek 'Vught zich op vroeger', 1997
1006 Collectie Zwarte Piet, 2014 volledige inhoud
  1006:1 Data gebruikt door Laura Wouters voor haar masterscriptie (UU), 'Zwarte Piet contested: tolerance and (re)production of the Zwarte Piet tradition in the Netherlands'. De scriptie is opgenomen in de bibliotheek van het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit audio-opnames van interviews en uit onderzoeksdata, waaronder artikelen, foto's van ingezonden brieven, uitgewerkte interviews en vragenlijsten.
254 Collectie liedbladen (D. Wouters); 1815 - 1941 volledige inhoud
  254:21 Kopieën van liedbladen oorspronkelijk afkomstig uit de KB. 1 map.
N.B. Bevat bijlagen en voorzien van de oorspronkelijke nummering van de Koninklijke Bibliotheek.
1/02026 - DE JAGER EN DE HERDERIN. - Zwolle: Zweers, R., [1930 ca.]. Origineel zoek na restauratie in KB.
2/02097 - De Eerste Huwelijksnacht VAN JAPIK EN MAAIKE OF Koddige Teleurstellingen VAN EEN JONG VERLIEFD ECHTPAAR. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E.P.A. van de, [19e/20e eeuw]. Met een lijst van andere uitgaven van deze drukker. Origineel zoek na restauratie in KB.
3/02145 - EEN NIEUW LIED op het afscheid van een REQUISITIONAIR van zyn BEMINDE. - Amsterdam (Anjeliersgracht): Wendel, J., 1795-1819. Origineel zoek na restauratie in KB.
4/03102 - AAN ELIZE / Thouars, G.A.C.W. Marquis de [naam]. - s.l.: s.n., 1850, voor. Met bijgevoegd krantenknipsel.
5/06014 - IJSSELIJKE MOORD, gepleegd aan de Ringsloot, tusschen de Oetewalerweg en Zeeburg, nabij Amsterdam, in den morgen van 20 Julij 1854. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1854 ca.]. Bijgevoegd Lbl KB Wouters 06014a, betreffende dezelfde moord: 'Gruwelijke moord. Gepleegd aan de Ringdijk bij Amsterdam. Bij een Groenboer. Genaamd Hein Prikwinkel. Des morgens tusschen 4 en half 7 Ure', gedrukt bij C. Bakels, Pieterjacobstraat.
6/06016a - De moord van Buiksloot. - s.l.: s.n., [1930 ca.]. Getypt afschrift.
7/06032 - Ontsnapping en Arrestatie van F. Rosier / Bram C. & Klein[e] Piet [naam]. - s.l.: s.n., [1908]. Bijgevoegd een bericht over dezelfde ontvluchting: 3-4 Sept. Frans Rosier ontvlucht.
8/06115 - Vreeselijk Moorddadig Drama, gepleegd in eene kerk te Tilburg. - Amst[erdam] (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1902]. Bijgevoegd: De Moord in den `noordhoek. Maria Kessels' laatste gang. [...] voor het gerechtshof te 's-Bosch op 11 Juni 1902, door J.H.O. (Lbl KB Wouters 06115a). En bijgevoegd: Protest tegen anoniem geschrijf over den Moord in den Noordhoek door Mr. F.E. Pels Rijcken (Lbl KB Wouters 06115b).
9/06119 - Drievoudige moord te Putbroek gem. Echt op drie jongelingen waaronder 2 gebr. - s.l.: s.n., [1932]. Met bijgevoegd krantenknipsel. Met foto.
10/06130 - Ontzettend Familiedrama te Venlo. Een leeraar der H.B.S. vermoord zijn gezin. Zijn vrouw en zijn drie zoons, 12 en 5 jaar en 6 maanden oud, zijn schoonmoeder gevaarlijk gewond [..]. - Roosendaal: Rombouts, F., 1936. Bijgevoegd acht drukwerkjes betreffende moorden (Lbl KB Wouters 06130a t/m 06130h)
11/06131 - VERSCHRIKKELIJKE MOORD gepleegd te 's Gravenhage. - s.l.: s.n., [1880]. Bijgevoegd: zeer uitgebreide documentatie (Lbl KB Wouters 06131a t/m 06131r).
254 Collectie liedbladen (D. Wouters); 1815 - 1941 volledige inhoud
  254:22 Kopieën van liedbladen oorspronkelijk afkomstig uit de KB. 1 map.
N.B. Bevat bijlagen en voorzien van de oorspronkelijke nummering van de Koninklijke Bibliotheek.
12/06134 - MERKWAARDIGEN GESCHIEDENIS van een VERGIFTMENGSTER Voorgevallen te LEIDEN Gepleegd door VROUW van der LINDE. - s.l.: Pauel, H., [1900 ca.]. Bijgevoegd: uitgebreide documentatie over deze gifmengster (Lbl KB Wouters 06134a t/m 06134f).
13/06141 - Moord te Raamsdonk] / Bouman , A. [naam]. - Rotterdam: Lankhuijzen, J. van (scribent), [1930 ca.]. Bijgevoegd: enkele artikelen over deze moord (Lbl KB Wouters 06141a t/m 06141b).
14/06142 - VREESELIJKE MOORD TE ZEIST. - s.l.: s.n., [1902]. Enkele krantenknipsels zijn bijgevoegd (Lbl KB Wouters 06142a t/m 06142b).
15/06146 - Gruwelijke Moorden DOOR HENDRIKUS JACOBUS JUT & CHRISTINA GOEDVOLK. aan mevrouw VAN DER KOUWEN. - Goes: Jonge, S.J. de, [1900 ca.]. Bijgevoegd: enkele krantenknipsels, een akte van beschuldiging, een briefje en een afbeelding van 'Vrouw Jut'.
16/06170 - GOEIE MIE OF De Leidsche GIFTMENGSTER / Leyden, W.K. van [naam]. - Leiden: Algemene Boek- en Handelsdrukkerij, 1936. Enkele knipsels en enige correspondentie bijgevoegd, alsmede het overlijdensbericht van Mie van der Linden.
17/07001 - UITLEG VAN DIT WANSCHEPZEL. - s.l.: Lamens P.S.A., M.S., [1815]. Bijgevoegd: blad over een 'wonderlijk voorval' (Lbl KB Wouters 07001a).
18/07007 - Koning Albert van België omgekomen. - s.l.: Rombouts, F., 1934. Met foto.
19/07008 - Dank-Lied, in de Zieltreffende toestand van Leyden, aan de edelmoedige bescherming van Zyne Majesteit den Koning van Holland. - s.l.: s.n., [1930 ca.]. Handgeschreven afschrift. Bijgevoegd: tijdschriftartikel over deze ramp d.d. 12 Januari 1807 (Lbl KB Wouters 07008a).
20/07010 - Treur-Lied, over de verschrikkelijke Aardbeeving tot LISSABON, en andere Plaatsen in PORTUGAL. - s.l.: s.n., [1755]. Bijgevoegd: krantenknipsel.
254 Collectie liedbladen (D. Wouters); 1815 - 1941 volledige inhoud
  254:23 Kopieën van liedbladen oorspronkelijk afkomstig uit de KB. 1 map.
N.B. Bevat bijlagen en voorzien van de oorspronkelijke nummering van de Koninklijke Bibliotheek.
21/07025 - Het Verongelukken van het TRANSPORTS SCHIP, DE ARINUS MARINUS. In de Straat SUNNDA, in OOSTINDIEN. - Amsterdam (BinnenBrouwerstraat 10): Wiering, T., [1841]. Bijgevoegd: krantenknipsel over deze scheepsramp (Lbl KB Wouters 07025a); overdruk met alleen de eerste strofe.
22/07029 - VERHAAL DER SCHIPBREUK GERMANIA, KAPITEIN FINLEY waarbij 414 Menschen het leven verloren hebben. - s.l.: Plumceel, [1847].
23/07032 - NIEUW LIED op het verongelukken van Zr. Ms. Monitor de "Adder". Welke Woensdag 5 Juli 1882 van IJmuiden naar Helvoetsluis vertrok. - s.l.: s.n., [1882 ca.]. Bijgevoegd: krantenknipsels over deze scheepsramp (Lbl KB Wouters 07032a t/m 07032e).
24/07037 - Het vergaan van het grootste schip der wereld de Titanic waarbij ongeveer 1700 menschen den dood vonden in de golven. - s.l.: s.n., [1912]. Bijgevoegd: krantenartikel over deze scheepsramp (Lbl KB Wouters 07037a).
25/08002 - Een Nieuw en vermakelyk Herders-Lied. - s.l.: s.n., [18e eeuw]. Origineel zoek?
26/08018 - Jagerslied. - Maria Hoorebeke: Jonge, S. de (scribent), [1930 ca.]. Aan dit liedblad is de bijbehorende muziek in handschrift toegevoegd.
27/08054 - De Wonderdokter SEQUAH. - s.l.: s.n., [1930 ca.]. Bijgevoegd: foto en krantenknipsel (Lbl KB Wouters 08054a en 08054b).
28/08067 - DE OUDE KLEREJOOD. - s.l.: s.n., [1860 ca.]. Bijgevoegd: 'Gesprek tusschen een Wijkmeester en een Buurtmeester te Amsterdam.' Gedrukt bij de Wed. C. Kok, geb. Van Kolm, Amsterdam (Lbl KB Wouters 08067a).
29/08249 - EEN NIEUW LIED, op de wonderlijke Lotgevallen van een Haarlemsch Weesmeisje in de Oost-Indiën, op Zee en in terugkomst in Nederland, in hare betrekkingen als Vrijster [..]. - Rotterdam (Korte Pannekoekstraat, bij de Nieuwe Markt): Hoffers, T.C., [1826-1837]. Bijgevoegd: 'Antwoord van de Wed. Jittele Snipperpapier aan haar beminden zoon Salomon Liepman Snipperpapier, in het hospitaal te Soerabaya' (Lbl KB Wouters 08249a).
30/08253 - EEN NIEUW LIED Van een man, welken afscheid neemt van zijn Vrouw en Kinderen bij zijn vertrek naar Athcin. - s.l.: s.n., [1870 ca.]. Bijgevoegd: twee notitieblaadjes (Lbl KB Wouters 08253a)
31/10021 - ARME MENSCHEN. - s.l.: H. M. [initialen], [1930 ca.]. Origineel zoek?
32/11146 - EEN NIEUW LIED, of de Modes van de hedendaagsche tijd. - s.l.: s.n., s.a.
33/13061 - Het HUWLIJKSVUURTJEN, ter verjaring van MIJNE ECHTGENOOTE A.S. den 23sten Januarij 1821 / Ouwerkerk de Vries, J. van] [naam]. - s.l.: Ouwerkerk de Vries, J. van], [1823]. Bijgevoegd overlijdensbericht (1842) Ouwerkerk de Vries.
34/17043a - Het verliefde jagerslatijn. - s.l.: s.n., s.a.
35/23045 - HET HALVE EEUWFEES[T v]an het herstel van Nederlands onafhankelijkh[eid] 1813. - s.l.: s.n., [1863]. Verslag van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 November 1863. O.a. artikel over 'Feestelijkheden te Rotterdam' en 'Feestviering te 's-Gravenhage'.
36/23084 - Volks- en Straatliedjes verschenen in 1813-1815 betreffende Napoleon, de Vrijheidsherstelling en Oranje. - s.l.: s.n., s.a. Tijdschriftartikel.
37/Hehl 010 - DE SCHEEPSJONGEN. - Haarlem: Nobels, J.P., [1890 ca.]. Diverse liedblaadjes. Van enkele liedjes ontbreekt een deel van het papier. Uitgegeven bij verschillende drukkers.