Archieven & collecties

eerste | volgende 10 | laatste | 1 t/m 20 van 30

  
Archieven & collecties Meertens Instituut

Archieven & collecties Meertens Instituut

263 Archief project conservering liedbladen, 1998 - 2003 volledige inhoud
  In het kader van "Metamorfoze" (landelijk project Conservering van Bibliotheekmateriaal 1997 - waarin Meertens Instituut en Koninklijke Bibliotheek Den Haag participeerden), zijn de verzamelingen liedbladen van Moorman, Wouters, Karremans, Spaaij, Boontjes en Thijs Mol gedigitaliseerd.
Aan dit project hebben meegewerkt: Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek), Martine de Bruin, Jan Barend van Barneveld, Hella Hendriks, Rozemarijn van Leeuwen, Annabelle Parker, Tineke Tegelaers, Cartouche Uyttenboogaard en Wouter van Wingerden.
Het archief omvat: projectaanvraag, begroting, projectbeschrijvingen, richtlijnen Metamorfoze, correspondentie, verslagen van werkzaamheden.
273 Collectie J.G.M. (Julius) Moormann, 1901 - 1993 volledige inhoud
  Julius Moormann (1889-1974) had een grote belangstelling voor taal, in het bijzonder voor het Bargoens en andere 'geheimtalen', zoals hij zelf de talen van dieven, veehandelaren en kramers noemde. Hij was leraar Nederlands en publiceerde veel over het veldwerk dat hij in de schoolvakanties per fiets verrichtte. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over het lied en samen met Douwe Wouters enkele bundels met straatliederen.

De collectie bestaat uit stukken betreffende de schenking van een deel van zijn archief aan de bibliotheek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, stukken betreffende onderzoeksmateriaal, fiches en boeken betreffende dieven- en geheimtalen.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut. Zie collectie 254: Collectie liedbladen (D. Wouters).

Deze collectie bevat biografische informatie over Wouters, correspondentie en een aantal (Nederlandse en Duitse) liedbladen.
259 Collectie liedbladen (J.G.M. Moormann), 1813 - 1932 volledige inhoud
  J.G.M. (Julius) Moormann (1889-1974) werd geboren te Goor en werkte als leraar Nederlands en directeur in het middelbaar onderwijs in Maastricht en Nijmegen. Moormann verzamelde onder meer liedbladen; hij publiceerde diverse artikelen over het lied en samen met D. Wouters enkele bundels met straatliederen.
De collectie Moormann bestaat uit ruim 1200 Nederlandse liedbladen.

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld in de volgende categorieën:
C = gedrukte liederen en pamfetten 1688-1932 (inv. nr. 1-6)
G = gelegenheidsliederen (inv. nr. 7-9)
H = handschriften en typoscripten (inv. nr. 10-15)
K = liedcouranten 1920-1942 (inv. nr. 16-23)
L = liedbladen 1900-1940 (inv. nr. 24-28)
M = bedelbrieven 1929-1940 (inv. nr. 29-38)
N = overige liederen en gedichten op liedblad (inv. nr. 39-41)
P = persoonlijk (inv. nr. 42-45)
R = liederen uit revues, bruilofsliederen e.d. (inv. nr. 46-47)
W = liederen m.b.t. Tweede Wereldoorlog (inv. nr. 48-50)
Z = liederen m.b.t. watersnoodramp 1953 (inv. nr. 51)

Zie ook: archief nr. 273 J.G.M. (Julius) Moormann.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.
1006 Collectie Zwarte Piet, 2014 volledige inhoud
  Zwarte Piet is annu nu een controversieel figuur in de Nederlandse maatschappij. Op het Meertens Instituut wordt onderzoek gedaan naar het fenomeen Zwarte Piet en wordt een dossier over het figuur bijgehouden.

De collectie is digitaal en bestaat uit data gebruikt door Laura Wouters voor haar masterscriptie (UU), 'Zwarte Piet contested: tolerance and (re)production of the Zwarte Piet tradition in the Netherlands' en uit een Knipselarchief met diverse artikelen uit 2014 betreffende Zwarte Piet en de controverse rond dit figuur.
254 Collectie liedbladen (D. Wouters); 1815 - 1941 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut.

De collectie Wouters is in de eerste helft van de 20e eeuw aangelegd en bestaat uit Nederlandse liederen op losse blaadjes, voor het merendeel gedrukt (inv. nrs. 1-20). Hieraan toegevoegd zijn kopieën van enkele liedbladen van Wouters afkomstig uit de KB (Inv. nrs. 21-23).

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) volledige inhoud
  39:873 Brieven van dr. J. Koepp aan de heer Wouters over volksliederen. 1934-1937, 1942-1944, 1950-1951, z.j. 1 omslag.
313 Kaartsystemen en databank ‘Liederenbank’, 1990 - 2004 volledige inhoud
  313:2 Databank met digitaal ontsloten collecties liedbladen. (NLB-LBL)
N.B. Hierin zijn opgenomen de collectie Wouters e.a. en de collecties van de Koninklijke Bibliotheek. Ontsloten op beginregel, wijsaanduiding, titel, samenvatting en trefwoorden.
6 Archief W. van Warmelo, (1913) 1923 - 1962 (1982) volledige inhoud
  6:51 Tijdschrift- en krantenartikelen en overdrukken over muziekgeschiedenis. 1920 - 1966. 1 map.
N.B. Bevonden zich in: Het straatlied / Wouters & Moorman, Deep song / Irving Brown en Ons eigen volkslied / J. Pollmann.
58 Knipselcollectie Volkslied, (1891) 1900 - 1996 volledige inhoud
  58:15 Krantenknipsels betreffende de jaarkring: driekoningen, vasten / rommelot, (palm-) pasen, mei, sinterklaas en jaarwisseling. 1936-1995. 1 map.
N.B. Waaronder ook de matthaeustraditie; met een manuscript van een voordracht door D. Wouters (1940)
230 Collectie kleine handschriften van de afdeling volkskunde, 1865 - 1987 volledige inhoud
  230:501 Handschrift L. Wouters. 1968 - 1971. 1 omslag.
259 Collectie liedbladen (J.G.M. Moormann), 1813 - 1932 volledige inhoud
  259:42 Liedbladen, correspondentie en knipsels. Serie P: P001 - P043; P045 - P058. 1 map.
N.B. Bevat:
P001 - Uitnodiging voor de bijeenkomst van katholieke kunstkring 'De Violier' op 27 februari 1937 in het kader van 'Het straatlied' door J.G.M. Moormann.
P002 - Krantenknipsel uit het Volksbelang 13/2/1938: boekbeschouwing 'De moedertaal' van J.G.M. Moormann.
P003 - Krantenknipsel uit Vooruit 16/5/38: Nieuwe boeken over en voor ons moedertaalonderwijs / Achilles Mussche.
P004 - Krantenknipsel uit De Nederlandse school 2e jrg., no. 4. - Artikel 'Bij een uitvaart!' door Moormann.
P005 - Krantenknipsel uit Katholiek schoolblad 4e jrg., no. 21. - Artikel 'Een raad' door J. Moormann.
P006 - De euveldaad van Ds Barger in het straatlied / Haan, Dr. Tj.W.R. de [naam]. - Assen: Gorcum & Comp. N.V., Van, s.a.
P007 - ZUID-AFRIKAANSCHE VOLKSPOËZIE / Moormann, J. [naam]. - Tilburg: Bergmans, W., 1926.
P008 - OUD LIED VAN MINNE / Michels, L.C. [naam]. - s.l.: s.n., 1954.
P009 - EEN OUD STRAATLIED / Michels, L.C. [naam]. - s.l.: s.n., 1949.
P010 - Envelop en kaartje aan Moormann van Rudolf R. Labyn te Leuven. Z.j.
P011 - Brief van G.M.F. Bloemen te Oldenzaal. 1935.
P012 - Brief van C. van Baaren te Haarlem. 1934.
P013 - Brief van D.J.C. Augustinus te Nijmegen. 1951.
P014 - Brief van G.H. Bramer te 's-Hertogenbosch. 1949
P015 - Brieven van H. Vreeman (?) te Nijmegen. 1944 en 1937.
P016 - Briefkaart van C. van Baaren te Haarlem. 1934.
P017. Briefkaart van P. Breugelman (?). Z.j.
P018 - Kaart van Cath. IJpes te Kampen. 1937.
P019 - Brief met envelop van S.H.A.M. Zoetmulder te Eindhoven. 1938
P020 - Afschrift van Niederdeutsches Liederbuch. - Hamburg/Leipzig: Voss, Leopold], [1884].
P021 - krantenartikel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant 31/12/1936, 'Liederen bij de jaarswisseling' / D. Wouters.
P022 - Uitroepen van dezen tijd / Speenhoff] [naam]. - s.l.: s.n., s.a.
P023 - Tijdschriftartikel 'Het Picoffs-schandaal te Rotterdam 1879' door C. Postma. 1947.
P024 - Onheilsdag. - s.l.: s.n., 1926.
P025 - St. Martens-dei op 'e Lieke. - s.l.: s.n., 1927.
P026 - Nu het water zakt!. - s.l.: s.n., s.a.
P027 - Zouavenlied. - s.l.: s.n., s.a.
P028 - SPIONNEN / Beversluis, Martien [naam]. - s.l.: s.n., s.a.
P029a - De Tijd, VRIJDAG 24 JUNI 1938. - s.l.: s.n., 1938.
P029b - Wat zingt de soldaat?. - s.l.: s.n., 1925.
P030 - Algemeen Handelsblad 27/2/1907, bijlage bij het boek 'Weet je nog wel' door Friso Endt. 1957.
P031 - Op zoek naar 250.000 volksliederen : codificatiecommissie voor het Nederlandse lied begint haar werkzaamheid. [Knipsel uit de Tijd 25/11/1953]
P032 - Wandspreuk 'Menig mensch heeft in zijn leven/onbezonnenheid bedreven'. Z.j.
P033 - Mien vaderstad. - s.l.: Hendrikx, Marie, s.a.
P034 - Pennenbrief 'De doodstraf moet weer ingevoerd worden'. Z.j.
P035 - KOOSJE, KOOSJE... - Tilburg: Beek, P. van, s.a.
P036 - [niet aangetroffen 10/7/2013]
P037 - Krantenknipsel uit De Tijd [van 26/11/1953]: In memoriam Kees Meekel.
P038 - Brief van H.B. Bos te Ommen. 1959.
P039 - Brief van Anton van Welsum te Zieuwent + knipsel van feilleton 'De weerprofeet van Zanddarp'. Z.j.
P040 - Brief van J.L. v.d. Boogaart te Helmond. 1935.
P041 - Knipsels uit Algemeen Handelsblad. 1919.
P042 - Bespreking van 'De tragedie der werkwoordsvormen' van I van der Velde door J. Moormann. Overdruk uit De Nieuwe Taalgids 50 (1957).
P043 - Boekenbruikleenlijst.
P044: zie 259:43
P045 - Verzoek tot het kopen van een lied van een werkloos kantoorbediende. Z.j.
P046 - Brief van J. Hensems te Rotterdam. 1959
P047 - DE ECHTSCHEIDING / Tollens [naam]. - Haarlem: Nobels, J.P., [1890 c.].
P048 - Envelop en kaartje van Erven E. van de Geer te Amsterdam + nadrukken Driekoningen trekbrieven en -kronen. Z.j.
263 Archief project conservering liedbladen, 1998 - 2003 volledige inhoud
  263:1 Typoscripten en handschriften betreffende de projectaanvraag en begroting conservering liedbladen collectie Wouters / Moorman. 1998. 1 omslag.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  7:1 Correspondentie tussen Meertens en Wouters omtrent de acquisitie van de liederenverzameling van Wouters. 1944. 1 omslag.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  7:2 Ingekomen brieven bij Wouters. 1933-1944. 1 omslag.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  7:7 Fotokopieën van stukken uit het organisatiearchief, jaarverslagen en andere publicaties met betrekking tot de werken van Wouters. 1955-2004. 1 map.
N.B. Met aantekeningen.
119 Archief dialectonderzoek, o.m. bloem- en plantnamen (H. Brok) [In bewerking], 1878 - 2006 volledige inhoud
  119:104 Antwoorden betreffende Q.I. voor Helden en Panningen, Meerlo - Tienray, Sittard en Mheer. 1985 en z.j. 1 omslag.
N.B. genoteerd door resp. G.G.Engels, Van de Voort, Walraven e.a. en Wouters
58 Knipselcollectie Volkslied, (1891) 1900 - 1996 volledige inhoud
  58:33 Krantenknipsels betreffende muziekleven in Zuid-Afrika. 1933-1989. 1 map.
N.B. Met manuscripten, brieven aan D. Wouters (1933-1941) en typoscripten van Jan Bouws (1964-1966).
230 Collectie kleine handschriften van de afdeling volkskunde, 1865 - 1987 volledige inhoud
  230:533 Typoscript J. van Bolhuis. 2007. 1 omslag.
N.B. Afschriften van krantenknipsels uit 1905 inzake de moord gepleegd door D. v.d. Merk, broodbakker. Deze krantenberichten geven nadere informatie bij het lied 3978 FK Lbl Wouters 06035.
118 Collectie liedbladen Meertens Instituut [In bewerking], 1800 - volledige inhoud
  118:13 Oranje-liedbladen. 1887-1934. 1 omslag
N.B. DANKLIED / Bart Verhallen. 's Gravenhage: Eck & Weygand, 1909.
FEESTZANGEN t.g. van den 70ste verjaardag van z.m. den koning / W.A. Reijnders. Utrecht: Van Boekhoven, Bosch en Van Ditmar, 1887 (2 exx)
VOLKSFEESTLIED bij gelegenheid van het huwelijk van hare majesteit de koningin / W. Koning en Jac. Koning. Amsterdam: Roeloffzen, Hübner en Van Santen, 1901.
FEESTLIED; Drukpers, Nijverheid en Kunst; Neierlands vrijheid; De volksgeest; Oranje boven; 16 november 1863; Amsterdam op 16 november 1863; Hoezee. 1863.
VOLKSLIED / H.J. Smit.
HERDENKINGSLIED prins Willem van Oranje 1533-1933 / H.W. de Wolff. Nijverdal: Westera, 1933.
VERLOVINGSLIED / L. Henkes & H. Stenz. 1936 [genummerd: 601]
TREURLIED op den dood van z.k.h. prins Hendrik. Roosendaal: Rombouts, 1934
DE konningin moeder overleden. Roosendaal: Rombouts, 1934
POTPOURRI / H. van Nifterik; 1813-1863 volkslied / W. Färber.
WILHELMINA-LIED (Volkslied)
ONS prinsesje / L. Plette en H. Völlmar. 's Gravenhage: Blommendaal, s.a.
HULDEBETOOGING ter eere van de geboorte van Neêrlands vorstenkind; Danklied; Wien Neêrlandsch bloed; Kroonprinsesselied. 's Gravenhage: Haags comité voor volksfeesten, 1909
WEES welkom, lieflijk koningskind; Spaanse vluchteling; Zij zong zoo mooi de tweede stem; Oom Barend doet aan schaken
ONS Neerland heeft 'n Koningskind / Kovacs Lajos en Ferry
Hieraan toegevoegd: manuscripten en liedteksten m.b.t. het Wilhelmus en oranjelied, vermoedelijk van D. Wouters.