Archieven & collecties

eerste | volgende 10 | laatste | 1 t/m 20 van 30

  
Archieven & collecties Meertens Instituut

Archieven & collecties Meertens Instituut

263 Archief project conservering liedbladen, 1998 - 2003 volledige inhoud
  In het kader van "Metamorfoze" (landelijk project Conservering van Bibliotheekmateriaal 1997 - waarin Meertens Instituut en Koninklijke Bibliotheek Den Haag participeerden), zijn de verzamelingen liedbladen van Moorman, Wouters, Karremans, Spaaij, Boontjes en Thijs Mol gedigitaliseerd.
Aan dit project hebben meegewerkt: Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek), Martine de Bruin, Jan Barend van Barneveld, Hella Hendriks, Rozemarijn van Leeuwen, Annabelle Parker, Tineke Tegelaers, Cartouche Uyttenboogaard en Wouter van Wingerden.
Het archief omvat: projectaanvraag, begroting, projectbeschrijvingen, richtlijnen Metamorfoze, correspondentie, verslagen van werkzaamheden.
273 Collectie J.G.M. (Julius) Moormann, 1901 - 1993 volledige inhoud
  Julius Moormann (1889-1974) had een grote belangstelling voor taal, in het bijzonder voor het Bargoens en andere 'geheimtalen', zoals hij zelf de talen van dieven, veehandelaren en kramers noemde. Hij was leraar Nederlands en publiceerde veel over het veldwerk dat hij in de schoolvakanties per fiets verrichtte. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over het lied en samen met Douwe Wouters enkele bundels met straatliederen.

De collectie bestaat uit stukken betreffende de schenking van een deel van zijn archief aan de bibliotheek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, stukken betreffende onderzoeksmateriaal, fiches en boeken betreffende dieven- en geheimtalen.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut. Zie collectie 254: Collectie liedbladen (D. Wouters).

Deze collectie bevat biografische informatie over Wouters, correspondentie en een aantal (Nederlandse en Duitse) liedbladen.
259 Collectie liedbladen (J.G.M. Moormann), 1813 - 1932 volledige inhoud
  J.G.M. (Julius) Moormann (1889-1974) werd geboren te Goor en werkte als leraar Nederlands en directeur in het middelbaar onderwijs in Maastricht en Nijmegen. Moormann verzamelde onder meer liedbladen; hij publiceerde diverse artikelen over het lied en samen met D. Wouters enkele bundels met straatliederen.
De collectie Moormann bestaat uit ruim 1200 Nederlandse liedbladen.

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld in de volgende categorieën:
C = gedrukte liederen en pamfetten 1688-1932 (inv. nr. 1-6)
G = gelegenheidsliederen (inv. nr. 7-9)
H = handschriften en typoscripten (inv. nr. 10-15)
K = liedcouranten 1920-1942 (inv. nr. 16-23)
L = liedbladen 1900-1940 (inv. nr. 24-28)
M = bedelbrieven 1929-1940 (inv. nr. 29-38)
N = overige liederen en gedichten op liedblad (inv. nr. 39-41)
P = persoonlijk (inv. nr. 42-45)
R = liederen uit revues, bruilofsliederen e.d. (inv. nr. 46-47)
W = liederen m.b.t. Tweede Wereldoorlog (inv. nr. 48-50)
Z = liederen m.b.t. watersnoodramp 1953 (inv. nr. 51)

Zie ook: archief nr. 273 J.G.M. (Julius) Moormann.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.
1006 Collectie Zwarte Piet, 2014 volledige inhoud
  Zwarte Piet is annu nu een controversieel figuur in de Nederlandse maatschappij. Op het Meertens Instituut wordt onderzoek gedaan naar het fenomeen Zwarte Piet en wordt een dossier over het figuur bijgehouden.

De collectie is digitaal en bestaat uit data gebruikt door Laura Wouters voor haar masterscriptie (UU), 'Zwarte Piet contested: tolerance and (re)production of the Zwarte Piet tradition in the Netherlands' en uit een Knipselarchief met diverse artikelen uit 2014 betreffende Zwarte Piet en de controverse rond dit figuur.
254 Collectie liedbladen (D. Wouters); 1815 - 1941 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut.

De collectie Wouters is in de eerste helft van de 20e eeuw aangelegd en bestaat uit Nederlandse liederen op losse blaadjes, voor het merendeel gedrukt (inv. nrs. 1-20). Hieraan toegevoegd zijn kopieën van enkele liedbladen van Wouters afkomstig uit de KB (Inv. nrs. 21-23).

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) volledige inhoud
  39:873 Brieven van dr. J. Koepp aan de heer Wouters over volksliederen. 1934-1937, 1942-1944, 1950-1951, z.j. 1 omslag.
6 Archief W. van Warmelo, (1913) 1923 - 1962 (1982) volledige inhoud
  6:51 Tijdschrift- en krantenartikelen en overdrukken over muziekgeschiedenis. 1920 - 1966. 1 map.
N.B. Bevonden zich in: Het straatlied / Wouters & Moorman, Deep song / Irving Brown en Ons eigen volkslied / J. Pollmann.
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:58 Variété. 1 doos.
N.B.Tekstboek van oudhollandsche volksliederen gezongen door Nederlandsoperakoor "Oud Holland" / bew. door A.D. Loman, Julius Röntgen, Joh. J.H. Verhulst en Valerius. S.l., s.a. 15 p.

Oranje-Nassau-Cantate voor meerstemmig kinderkoor / tekst J.D.C. van Dokkum, muziek Catharina van Rennes. Utrecht: Jac. van Rennes, 1898. Opus 33. 18 p., chivé.

Gedichtenboekje / Ch. L. Tieleman. Terneuzen , s.a. 15 p. 2 ex.

Manuscript J .H. Nannings "De moord van Nijlen". Met brieven aan D. Wouters uit 1943 en 1952

Supplément bij Met den periscoop, losse blaadjes uit de map van een nar, tiende reeks "Diepe Gronden". Rotterdam: Jos Jutte, [ca 1916] p. 263-299.

Declamatorium stukken om voor te dragen / verz. door Maurits Sabbe en J.M. Lauwerijs. Antwerpen: V. Resseler, 1918-1923, 5 stukjes.
Eerste reeks eerste stukje, 2e druk. 1921. 32 p.
Eerste reeks tweede stukje, 2e druk. 1921. p. 33-64
Eerste reeks derde stukje, 2e druk. 1922. p. 65-96
Eerste reeks vierde stukje, 2e druk. 1923. p. 97-128
Vijfde stukje. 1919. p. 129-160
Nieuwe reeks eerste stukje. 1919. p. 1-32
Nieuwe reeks tweede stukje. 1920. p. 33-64
Nieuwe reeks derde stukje. 1922. p. 65-96
Nieuwe reeks vierde stukje. 1923. p. 97-128

Voordrachten / verzameld door een hoofdonderwijzer . Baarn: E.J. Bosch, [ca 1919] 1e bundel. 95 p. 5e dr.; 2e bundel. 95 p. 4e dr; 3e bundel. 95 p. 5e dr.; 4e bundel. 95 p. 3e dr.; 5e bundel. 95 p. 2e dr. ; 6e bundel. 95 p. 2e dr.; 7e bundel. 95 p. 2e dr; 8e bundel ontbreekt; 9e bundel. 95 p.
58 Knipselcollectie Volkslied, (1891) 1900 - 1996 volledige inhoud
  58:15 Krantenknipsels betreffende de jaarkring: driekoningen, vasten / rommelot, (palm-) pasen, mei, sinterklaas en jaarwisseling. 1936-1995. 1 map.
N.B. Waaronder ook de matthaeustraditie; met een manuscript van een voordracht door D. Wouters (1940)
58 Knipselcollectie Volkslied, (1891) 1900 - 1996 volledige inhoud
  58:33 Krantenknipsels betreffende muziekleven in Zuid-Afrika. 1933-1989. 1 map.
N.B. Met manuscripten, brieven aan D. Wouters (1933-1941) en typoscripten van Jan Bouws (1964-1966).
119 Archief dialectonderzoek, o.m. bloem- en plantnamen (H. Brok) [In bewerking], 1878 - 2006 volledige inhoud
  119:104 Antwoorden betreffende Q.I. voor Helden en Panningen, Meerlo - Tienray, Sittard en Mheer. 1985 en z.j. 1 omslag.
N.B. genoteerd door resp. G.G.Engels, Van de Voort, Walraven e.a. en Wouters
118 Collectie liedbladen Meertens Instituut [In bewerking], 1800 - volledige inhoud
  118:13 Oranje-liedbladen. 1887-1934. 1 omslag
N.B. DANKLIED / Bart Verhallen. 's Gravenhage: Eck & Weygand, 1909.
FEESTZANGEN t.g. van den 70ste verjaardag van z.m. den koning / W.A. Reijnders. Utrecht: Van Boekhoven, Bosch en Van Ditmar, 1887 (2 exx)
VOLKSFEESTLIED bij gelegenheid van het huwelijk van hare majesteit de koningin / W. Koning en Jac. Koning. Amsterdam: Roeloffzen, Hübner en Van Santen, 1901.
FEESTLIED; Drukpers, Nijverheid en Kunst; Neierlands vrijheid; De volksgeest; Oranje boven; 16 november 1863; Amsterdam op 16 november 1863; Hoezee. 1863.
VOLKSLIED / H.J. Smit.
HERDENKINGSLIED prins Willem van Oranje 1533-1933 / H.W. de Wolff. Nijverdal: Westera, 1933.
VERLOVINGSLIED / L. Henkes & H. Stenz. 1936 [genummerd: 601]
TREURLIED op den dood van z.k.h. prins Hendrik. Roosendaal: Rombouts, 1934
DE konningin moeder overleden. Roosendaal: Rombouts, 1934
POTPOURRI / H. van Nifterik; 1813-1863 volkslied / W. Färber.
WILHELMINA-LIED (Volkslied)
ONS prinsesje / L. Plette en H. Völlmar. 's Gravenhage: Blommendaal, s.a.
HULDEBETOOGING ter eere van de geboorte van Neêrlands vorstenkind; Danklied; Wien Neêrlandsch bloed; Kroonprinsesselied. 's Gravenhage: Haags comité voor volksfeesten, 1909
WEES welkom, lieflijk koningskind; Spaanse vluchteling; Zij zong zoo mooi de tweede stem; Oom Barend doet aan schaken
ONS Neerland heeft 'n Koningskind / Kovacs Lajos en Ferry
Hieraan toegevoegd: manuscripten en liedteksten m.b.t. het Wilhelmus en oranjelied, vermoedelijk van D. Wouters.
263 Archief project conservering liedbladen, 1998 - 2003 volledige inhoud
  263:1 Typoscripten en handschriften betreffende de projectaanvraag en begroting conservering liedbladen collectie Wouters / Moorman. 1998. 1 omslag.
362 Collectie liedschriften, 1864 - 1993 volledige inhoud
  362:58 Liedschrift uit de liedbladencollectie D. Wouters. Z.j. 1 omslag.
N.B. Anoniem. Alleen tekst: "Op de strond. Ik liet u veertien dagen vasten ..."
230 Collectie kleine handschriften van de afdeling volkskunde, 1865 - 1987 volledige inhoud
  230:501 Handschrift L. Wouters. 1968 - 1971. 1 omslag.
230 Collectie kleine handschriften van de afdeling volkskunde, 1865 - 1987 volledige inhoud
  230:533 Typoscript J. van Bolhuis. 2007. 1 omslag.
N.B. Afschriften van krantenknipsels uit 1905 inzake de moord gepleegd door D. v.d. Merk, broodbakker. Deze krantenberichten geven nadere informatie bij het lied 3978 FK Lbl Wouters 06035.
313 Kaartsystemen en databank ‘Liederenbank’, 1990 - 2004 volledige inhoud
  313:2 Databank met digitaal ontsloten collecties liedbladen. (NLB-LBL)
N.B. Hierin zijn opgenomen de collectie Wouters e.a. en de collecties van de Koninklijke Bibliotheek. Ontsloten op beginregel, wijsaanduiding, titel, samenvatting en trefwoorden.
497 Collectie ansichtkaarten van kabouters en sprookjeswezens, 1900 - 1990 volledige inhoud
  497:25 Kabouterkaarten Snuitje-Steen. Z.j. 1 map.
N.B. Tekenaars/uitgevers: Snuitje, Söderström, Solom, Jeanet Speijdel-Willems, Sprookjewonderland, SR, Mads Stage, Margaritai Starastei, Steen.
16. Steiff, Aina Stenberg, Bettina Stietencron, A. Stolk, Coos Storm, Ylva Svensson, Arne Taraldsen, Margareth Tarrant, Michael C. Taylor, Ted, Eva Tharlet, B. Thurcië, W. Tikeinn, Riika,-Kaariwa Tikkamäki, Tinkeltje, Park Tivoli, J.R.R. Tolkien, Marten Toonder, tuinkabouters, Ull, Pension Vacantievreugd, Sprookjesbos Valkenburg, Marian v.d Veen-van Rijk, Veltins, Velvets Schwarzes Theater, Corrinne Vermazen, Versley, Dilian van Vlodorp-Mulkens
17. Vogel, Christ Vogl, Voor het kind, Christian Wald, Mili Weber, Rude Wenliden, Silvia Wennekes, Martha Wessels, Els Wezenbeek, Hanson White, Harald Wiberg, Wippie Wiebelbeen, Nel Wiebenga, Wiegana, Jan Wiegman, Guus Wielaard, Lies van Willes, John Wills, Illa Winkelhorn, Wipneus en Pim, Paul Wittkämper, Cees Woltman, Michael Worm, Leonie Wouters, Sulamith Wülfing, Jan Wijga, Hermien IJzerman, Adolf Zabransky, Dita Zak, het Zeeuwse landschap
18. Fabeldieren, mythologische figuren, sprookjes- en fantasywezens. Algemeen, Atlantis, Avalon, draken, drakendoders, eenhoorns, elfen/feeën, geestenrijk, heksen, Robin Hood, Indiana Jones, Keltische goden, Koning Arthur, kristal
19. magiërs, magische vrouwen, magische werelden, Pegasus, piraten, Harry Potter, reuzen, sjamanen, sprookjeskastelen, Star Wars
20 trollen, zeemeerminnen, zwaarden, bijzondere kaarten (o.a. Kuifje, Tom Poes, Dickens),
---Tolkien (Hans Arnold, Pauline Baynes, Sally Bijl, Mary E. Carter, Jimmy Cauty, Roger Garland, Ruth Grandia, Mick Henry, Hobbit Day, Serhei Iukhimov
21 Serhei Iukhimov,Alisa Mueller, Ron Ploeg, René van Rossenberg, Scheveningen zandsculpturen, Eberhart Ritter von Schulz, Berry Swanwick, J.R.R. Tolkien, Unquendor, Kay Woollard, Tolkien's middele-earth, Tolkien's dragons and monsters, Tolkien's hobbit, overlijdensadvertenties)
497 Collectie ansichtkaarten van kabouters en sprookjeswezens, 1900 - 1990 volledige inhoud
  497:28 Kabouterkaarten Vogl-Willes. Z.j. 1 map.
N.B. Tekenaars/uitgevers:
17. Vogel, Christ Vogl, Voor het kind, Christian Wald, Mili Weber, Rude Wenliden, Silvia Wennekes, Martha Wessels, Els Wezenbeek, Hanson White, Harald Wiberg, Wippie Wiebelbeen, Nel Wiebenga, Wiegana, Jan Wiegman, Guus Wielaard, Lies van Willes, John Wills, Illa Winkelhorn, Wipneus en Pim, Paul Wittkämper, Cees Woltman, Michael Worm, Leonie Wouters, Sulamith Wülfing, Jan Wijga, Hermien IJzerman, Adolf Zabransky, Dita Zak, het Zeeuwse landschap
18. Fabeldieren, mythologische figuren, sprookjes- en fantasywezens. Algemeen, Atlantis, Avalon, draken, drakendoders, eenhoorns, elfen/feeën, geestenrijk, heksen, Robin Hood, Indiana Jones, Keltische goden, Koning Arthur, kristal
19. magiërs, magische vrouwen, magische werelden, Pegasus, piraten, Harry Potter, reuzen, sjamanen, sprookjeskastelen, Star Wars
20 trollen, zeemeerminnen, zwaarden, bijzondere kaarten (o.a. Kuifje, Tom Poes, Dickens),
---Tolkien (Hans Arnold, Pauline Baynes, Sally Bijl, Mary E. Carter, Jimmy Cauty, Roger Garland, Ruth Grandia, Mick Henry, Hobbit Day, Serhei Iukhimov
21 Serhei Iukhimov,Alisa Mueller, Ron Ploeg, René van Rossenberg, Scheveningen zandsculpturen, Eberhart Ritter von Schulz, Berry Swanwick, J.R.R. Tolkien, Unquendor, Kay Woollard, Tolkien's middele-earth, Tolkien's dragons and monsters, Tolkien's hobbit, overlijdensadvertenties)