Archieven & collecties

11 archiefnummer(s)

  
Archieven & collecties Meertens Instituut

Archieven & collecties Meertens Instituut

30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  Het Nederlands Volksliedarchief werd opgericht in 1954. In 1963 werd het een onderdeel van het Volkskundebureau dat later opging in het Meertens Instituut. Tot ca. 1980 werden in het Volksliedarchief de te documenteren liederen in drievoud afgeschreven en numeriek (1e kopie), thematisch (3e kopie) en geografisch op Kloekenummer (2e kopie) geordend. Deze liedafschriften zijn als onderzoeksmateriaal verzameld.
De collectie bestaat voornamelijk uit liedafschriften op A5-formaat, veelal voorzien van muzieknotatie.

Zie ook: archief nr. 360 en 361.
7 Archief D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut. Zie collectie 254: Collectie liedbladen (D. Wouters).

Deze collectie bevat biografische informatie over Wouters, correspondentie en een aantal (Nederlandse en Duitse) liedbladen.
260 Collectie liedbladen Nederlands Volksliedarchief, 1810 - 1850 volledige inhoud
  Het Nederlands Volksliedarchief werd opgericht in 1954. In 1963 werd het een onderdeel van het Volkskundebureau dat later opging in het Meertens Instituut. Deze collectie bestaat uit ruim 1100 Nederlandse liedbladen die vanaf de oprichting van het archief door de medewerkers bijeen zijn gebracht.

In 1998 zijn de liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank. Ze zijn beschreven onder de naam LBL Meertens.
1067 Automatisering Nederlands Volksliedarchief (NVA), 1999 - 2004 volledige inhoud
  Het kaartsysteem van het Nederlands Volksliedarchief is in de jaren 1999-2004 gedigitaliseerd door een groep van acht medewerkers, gecoördineerd door aanvankelijk Sasja Koetsier en later Rozemarijn van Leeuwen. Waar mogelijk werden de bronnen geraadpleegd (grofweg de helft van de bronnen was aanwezig op het Meertens Instituut, in originele vorm of op afschriften). Dat resulteerde in aanmerkelijk nauwkeuriger beschrijvingen dan bij de liederen waarvan alleen een steekkaartje aanwezig was.

De collectie is digitaal en bestaat uit instructies en documentatie behorende bij dit project. De bestanden zijn geript van een cd-rom die lag opgeslagen onder archiefnummer 400:50

Voor het archief van de Nederlandse Liederenbank, zie: archief nr. 144
254 Collectie liedbladen (D. Wouters); 1815 - 1941 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut.

De collectie Wouters is in de eerste helft van de 20e eeuw aangelegd en bestaat uit Nederlandse liederen op losse blaadjes, voor het merendeel gedrukt (inv. nrs. 1-20). Hieraan toegevoegd zijn kopieën van enkele liedbladen van Wouters afkomstig uit de KB (Inv. nrs. 21-23).

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.
6 Archief W. van Warmelo, (1913) 1923 - 1962 (1982) volledige inhoud
  6:8 Dagboeken volksliedonderzoek in Zuid Afrika met daarin zijn veldwerkonderzoek, contacten en ontmoetingen met mensen in Zuid Afrika en Nederland. Met een liedjesbundel en 1 schrift met een beschrijving van reis naar en verblijf in Spanje. 1932, 1953 - 1965. 1 doos.
N.B. De dagboeken zijn voorzien van potlood-aantekeningen van Van Warmelo en van Andries Höweler, medewerker volksliedarchief.
6 Archief W. van Warmelo, (1913) 1923 - 1962 (1982) volledige inhoud
  6:9 Dagboeken volksliedonderzoek in Zuid Afrika met daarin zijn veldwerkonderzoek, contacten en ontmoetingen met mensen in Zuid Afrika en Nederland. Met een agenda. 1957 - 1962. 1 doos.
N.B. De dagboeken zijn voorzien van potlood-aantekeningen van Van Warmelo en Andries Höweler, medewerker volksliedarchief.
313 Kaartsystemen en databank ‘Liederenbank’, 1990 - 2004 volledige inhoud
  313:6 Kaartsysteem met beginregel-, refrein- en wijsaanduiding-catalogus van het Nederlands Volksliedarchief
N.B. Dit kaartsysteem is inmiddels gedigitaliseerd in de Liederenbank KAST 29-31.
358 Collectie liedboekjes, 1850 - 1944 volledige inhoud
  358:3 De nieuwe vrolijke ceremoniemeester [...]. Amsterdam: Bom, s.a.
N.B. Met stempel Nederlands Volksliedarchief.
358 Collectie liedboekjes, 1850 - 1944 volledige inhoud
  358:7 Nieuwjaars- en verjaars-, bruilofts en alle andere gelegenheden toepasselijke wenschen [ ... ]. Rotterdam: Mensing & De Koning, s.a.
N.B. Met stempel Nederlands Volksliedarchief.
358 Collectie liedboekjes, 1850 - 1944 volledige inhoud
  358:8 Eene verzameling van 300 toasten, tafelzangen, [ ... ] / door A. Fokke Simonsz, Mejuffrouw Fokke, geb. Brinkman en andere liefhebbers. 6e verb. dr. Utrecht: s.n., 1850
N.B. Met stempel Nederlands Volksliedarchief.