Archieven & collecties

77 Collectie J.R.W. Sinninghe, (1914) 1941 - 1973

inhoud: Jacques R.W. Sinninghe (1904 -1988) was verteller en verzamelaar van volksverhalen. Van 1941 tot 1947 werkte hij in opdracht van de Volkskundecommissie op het Volkskundebureau van de KNAW voor het volksverhaalonderzoek. In 1955 bracht hij de collectie onder bij de Stichting tot codificatie van de Nederlandse Volksverhalen. Het Meertens Instituut verwierf in 1998 een deel zijn collectie: namelijk het deel dat Sinninghe in 1974 aan het Rijksarchief Zeeland overdroeg.
De collectie sluit aan bij Archiefnr. 445, afkomstig uit de Universiteit van Tilburg.

De collectie bestaat uit typoscripten van Sinninghe opgemaakt in het kader van zijn Katalog der Niederlšndischen Mšrchen-, Ursprungssagen-, Sagen- und Legendenvariante; typoscripten en kopieŽn van typoscripten van raadsels en moppen; typoscript van het Woordenboek van het Nederlandse Volksgeloof; systeemkaartjes; kopieŽn van typoscripten van Belgische onderzoeken naar sagenmotieven in Vlaanderen.

De collectie wordt gedigitaliseerd in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze, het†Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, en zal raadpleegbaar worden gemaakt op de website van het Meertens Instituut.
Voor de digitale collectie (77:1-77:22), zie: archief nr. 1031
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2012

resultaat: J.R.W. Sinninghe. Katalog der Niederlšndischen Mšrchen-, Ursprungssagen-, Sagen- und Legendenvariante. Helsinki, 1943.
J.R.W. Sinninghe. Noord-Brabantsch Sagenboek. Scheveningen, 1933.
J.R.W. Sinninghe. Vijftig Nederlandse sprookjes. Amsterdam, 1942.
W. de Blťcourt. Volksverhalen in Nederland; het geval van de Stichting tot Codificatie van Nederlandse volksverhalen. [1982]. Scriptie.
G.G.A.M. Keukens. Commentaar op De collectie Sinninghe, rapport van W. de Blťcourt. Den Bosch, 1982.

Openbaar.

eerste | volgende 20 | laatste | 1 t/m 20 van 98

  

terug

77:1
Manuscript van volksverhalen opgetekend door Boekenoogen. Met bij Boekenoogen ingekomen manuscripten van volksverhalen van verschillende auteurs en typoscripten van de hand van Sinninghe. Z.j. 1 map.
77:2
Manuscript van een volksverhaal geschreven door M. van Weeghel. 1914 ? 1 omslag.
N.B. Onduidelijk waarom dit in de collectie Sinninghe zit.
77:3
Manuscript van een sage geschreven door David de Kok. Z.j. 1 omslag.
N.B. Onduidelijk waarom dit in de collectie Sinninghe zit.
77:4
Manuscript van volksverhalen verzameld te Rijssen en opgetekend door mevr. I.R. van Harreveld-Baumer. ca. 1936. 1 map.
N.B. Onduidelijk waarom dit in de collectie Sinninghe zit.
77:5
Manuscript van volksverhalen van A. Renes en Fenna Sloker. Z.j. 1 map.
N.B. Onduidelijk waarom dit in de collectie Sinninghe zit, vermoedelijk zijn ze bij Boekenoogen binnengekomen.
77:6
Manuscripten van Boekenoogen en typoscript van Sinninghe van verhalen verzameld door Jac. Volkers. Z.j. 1 map.
77:7
Manuscripten van Boekenoogen en typoscripten van Sinninghe van verhalen verzameld door Joh. Onnekes en C. Bakker. Z.j. 1 map.
77:8
Typoscripten en kopieŽn van typoscripten van Sinninghe van volksverhalen. ca. 1943. 1e van 2 mappen.
N.B. Bron is Boekenoogen / Bakker.
77:9
Typoscripten en kopieŽn van typoscripten van Sinninghe van volksverhalen. ca. 1943. 2e van 2 mappen.
N.B. Bron is Boekenoogen / Bakker.
77:10
Typoscripten van Sinninghe van volksverhalen verzameld door Boekenoogen. Met enkele manuscripten van Boekenoogen. ca. 1943 en z.j. 1 map.
77:11
Typoscripten en kopieŽn van typoscripten van Sinninghe van volksverhalen verzameld door Boekenoogen. Met enkele manuscripten van Boekenoogen. ca. 1943 en z.j. 1 map.
77:12
Typoscripten en kopieŽn van typoscripten van Sinninghe van onvolledige vertellingen. Met enkele manuscripten van Boekenoogen en andere auteurs. ca. 1943 en z.j. 1 map.
77:13
Typoscripten en kopieŽn van typoscripten van Sinninghe van raadsels en moppen. Met enkele manuscripten van Boekenoogen en andere auteurs. ca. 1943 en z.j. 1 map.
77:14
Typoscripten en kopieŽn van typoscripten van Sinninghe van raadsels. Met enkele manuscripten van Boekenoogen en een getypte lijst met namen van verhalenverzamelaars en hun geboorteplaats/-streek. ca. 1943 en z.j. 1 map.
77:15
Typoscript van Sinninghe van een verzameling raadsels. ca. 1943 en z.j. 1 map.
77:16
Typoscripten van Sinninghe van bezweringsformules verzameld door Boekenoogen. ca. 1943. 1 map.
77:17
Typoscripten van Sinninghe met enkele manuscripten van Boekenoogen betreffende leugensprookjes. ca. 1943 en z.j. 1 map.
77:18
Typoscripten van Sinninghe van demonensagen verzameld door Boekenoogen. ca. 1943. 1 map.
77:19
Typoscripten van Sinninghe van rijmen. ca. 1943. 1 map.
N.B. Bron is A.O. te Amsterdam.
77:20
Typoscripten en kopieŽn van typoscripten van Sinninghe betreffende nachtmerries, professoren/studenten, geestelijken en poepen. ca. 1943. 1 map.
N.B. Bron is Boekenoogen / Bakker.