Archieven & collecties

259 Collectie liedbladen (J.G.M. Moormann), 1813 - 1932

inhoud: J.G.M. (Julius) Moormann (1889-1974) werd geboren te Goor en werkte als leraar Nederlands en directeur in het middelbaar onderwijs in Maastricht en Nijmegen. Moormann verzamelde onder meer liedbladen; hij publiceerde diverse artikelen over het lied en samen met D. Wouters enkele bundels met straatliederen.
De collectie Moormann bestaat uit ruim 1200 Nederlandse liedbladen.

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld in de volgende categorieŽn:
C = gedrukte liederen en pamfetten 1688-1932 (inv. nr. 1-6)
G = gelegenheidsliederen (inv. nr. 7-9)
H = handschriften en typoscripten (inv. nr. 10-15)
K = liedcouranten 1920-1942 (inv. nr. 16-23)
L = liedbladen 1900-1940 (inv. nr. 24-28)
M = bedelbrieven 1929-1940 (inv. nr. 29-38)
N = overige liederen en gedichten op liedblad (inv. nr. 39-41)
P = persoonlijk (inv. nr. 42-45)
R = liederen uit revues, bruilofsliederen e.d. (inv. nr. 46-47)
W = liederen m.b.t. Tweede Wereldoorlog (inv. nr. 48-50)
Z = liederen m.b.t. watersnoodramp 1953 (inv. nr. 51)

Zie ook: archief nr. 273 J.G.M. (Julius) Moormann.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.

resultaat: Typoscript ďEen pelikaan tussen de leeuwenĒ van Paul SchrŲer betreffende de liedverzameling van Moormann. 1992-1993. 1 omslag. >>> 273:17

Scans zijn toegankelijk via de Liederenbank. De papieren collectie is niet openbaar; gedeeltelijke i.

eerste | volgende 20 | laatste | 1 t/m 20 van 51

  

terug

259:1
Liedbladen. Serie C: C001 - C033. 1 map.
N. Bevat:
C001 - Een Nieuw Lied. Over de WANGUNST. - Amsterdam (Anjeliersgracht 148): Wendel en Zoon, J., [1830 c.].
C002a - Hobb'len! Hobb'len! Hobb'len Alles Kost een Dubbeltje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. v.d., [1900 c.].
C002b - Hobb'le! Hobb'le! Hobb'le!. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C003 - Nieuwe Coupletten DE ORGELMAN / Pietersma, W. [naam]. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, erve J. van de, [1900 c.].
C004 - HET LIED VAN MOEDER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1900 c.].
C005 - DE TYROOLSCHE RAREKIEK-KAST, OF DE SCHERPZIENDE AMSTERDAMSCHE VENTER / Porcelijn, D. [naam]. - Rotterdam (Korte Pannekoekstraat bij de Nieuwe Markt): Hoffers, T.C., [1826-1837].
C006 - NIEUWE COUPLETTEN Het arme weesmeisje. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1900 c.].
C007 - EEN NIEUW LIED. De Bruid van Vriesland of de Krarmvrouw [!] op het Stadhuis. - s.l.: Bakels, C., [1900 c.].
C008 - HET ONWEDER. - s.l.: s.n., [1880 c.].
C009 - KLUCHTIGE ECHTSCHEIDING VAN EEN BOER EN BOERIN TE URK. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer Jr., E.P.A. van de, [1900 c.].
C010 - Nr 2 NIEUW LIEDEKEN VAN HET KASTEEL VAN ANTWERPEN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C011 - MINNELIED of het MEISJE IN HET KLOOSTER. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Geer, E. van de, [1900 c.].
C012 - EEN NIEUW LIED. VAN EEN SCHUTTERSVROUW. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C013 - NIEUW LIED OP EEME [!] AANTELEGGENE IJZEREN SPOORWEG. Van AMSTERDAM op HAARLEM, LEIDEN en ROTTERDAM. - Amsterdam (Binnenbrouwerstraat 10): Wiering, T., [1840 c.].
C014 - EEN NIEUW LIED, OP DE AANSPRAAK VAN ONZE KONING. Zoo wel aan zyne Zonen, als aan zyne dappere Generaals en alle Militaire. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C015 - DE VROLYKE TAMBOER. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C016 - De Vrolijke Hollandsche GRENADIER. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C017 - Nieuwe coupletten Kind van Holland. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C018 - O GOD VERLAAT! MIJN NEERLAND NIET. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C019 - DE MAGT VAN HET GOUD. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C020 - LOF DER HOEDEN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C021 - GEZELSCHAPS LIED, OF KLUGT / Alebers, A.C. [naam]. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C022 - NIEUW MODE-LIED, OF De hoepel en flambard, Staat menig een zo raar. - s.l.: Engelander, S., [1870 c.].
C023 - KERMISLIED. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C024 - HET NIEUWE HEDENDAAGSCHE MODE-LIED, OF De mode is een grap, Somtijds kaal en knap. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C025 - DANKZEGGING VAN MREN. REGENTEN Der Huiszitten- en Diaconie-Armen TE LEYDEN, AAN DE LEDEN HUNNER GEMEENTE VOOR DE BUITENGEWONE COLLECTE IN DE KERKEN GEHOUDEN [..]. - Leiden: Stuijven, A.C. [?], 1841.
C026 - KERMISLIED voor 1851. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., 1851.
C027 - NIEUW Zeemanslied. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., [1900 c.].
C028 - EEN NIEUW LIED, OF LIEFDESGESCHIEDENIS van eene Rijke Dame en een jong Tuinier. Voorgevallen in Duitschland. - Amsterdam] (Egelantiersstraat bij de tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C029 - EEN NIEUW LIED van een Amsterdamsche Jood, genaamd: MOZES LEVIE ZADOK, SCHOENPOETZER. Zijn Lotgevallen in de Krim en Sebastopol. - Amsterdam] (Egelantiersgracht bij de tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C030 - EEN NIEUW LIED. Het Spinners Meisje OF HIJ ZET ZIJN HOED OP ZIJ. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C030a - MARTHA, OF DE Weduwe en Weezen, op het Graf van haar Echtgenoot en Vader. - Amsterdam, Bloemstraat bij de Eerste Dwarsstraat: Holst, F.G.L., [1850 c.]. C031 - JAN KONTENT. EEN NIEUW LIED. - Amsterdam (Bloemstraat bij de eerste Dwarsstraat): Holst, E. [!] [=F] G.L., [1850 c.].
C031a - DE DRIE RUITERTJES. - Amsterdam, Bloemstraat bij de eerste Dwarsstraat: Holst, F.G.L., [1850 c.].
C032 - De trouwe Geliefden, OF Het Afscheid van Bertrand en Sophia. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C033 - DE ONVERGENOEGDE MINNARES. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
259:2
Liedbladen. Serie C: C034 - C058. 1 map.
N.B. Bevat:
C034 - De Vrolijke Zeeman. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C035 - De Verliefde Jongman. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de Tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C036 - NIEUW LIED. ZAMENSPRAAK TUSSCHEN Een Noord-Hollandschen Boer en een Amsterdamsch Burger. - Amsterdam: Holst, F.G.L., [1850 c.].
C037 - UIT LIEFDE VOOR MIJ KAREL. Mijn Karel is weg. - Amsterdam: Linden, G. v.d., [1870 c.].
C038 - DE DAPPERE HOLLANDSCHE LEGERMEID, uitgetrokken naar de Krim. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 200): Linden, G. van der, [1870 c.].
C039 - NIEUW KERMISLIED van KEES! GA JE MEE?. - Amsterdam (Egelantiersstraat): Linden, G. van der, [1870 c.].
C040 - NIEUW KERMISLIED. - Amsterdam (Egelantiersstraat 17): Linden, G. van der, [1870 c.].
C041 - De treurende Vader, over zijn eenige overgeblevene Zoon. - Amsterdam (Egelantiersstraat bij de eerste Dwarsstraat): Linden, G. van der, [1870 c.].
C042 - COUPLETTEN. IS DAN DE LIEFDE EEN ZWARE ZONDEN. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1870 c.].
C043 - DE VERLIEFDE JONGMAN of De moeielijke keus. - Amsterdam (Egelantiersstraat NN 17): Linden, G. van der, [1870 c.].
C044 - BITTERE SMARTEN van een Jongman aan zijne dierbare. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C045 - MARTHA! waarom, waarom verliet ge mij?... - Bergen op Zoom: Elich, J.L., [1870 c.].
C046 - NIEUW KERMISLIED van ęOch mijn Jeannetteke!Ľ. - Bergen op Zoom: Elich, L.H., [1870 c.].
C047 - De leeleke Meid hiernaast. - Bergen op Zoom: Elich, L.H., [1890 c.].
C048 - HET SNURKIE, OF HET AFSCHEIDSLIED VAN SJAAKI EN LOUISA bij zijn vertrek naar zee. - Amsterdam] (Buitensingel voor de RaambarriŽre XX 57): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C049 - EEN NIEUW LIED OF DE ISABEE VAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C050 - HET HAASJE. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C051 - De verliefde Minnaar. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C052 - KLUCHT VAN EEN KANTOORBEDIENDE DIE MET ZIJN EIGEN VROUW VERKEERING HEEFT GEZOCHT EN ZICH VOOR ONGETROUWD UITGAF. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C053 - EEN NIEUW LIED. - Amsterdam] (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C054 - Een Nieuw lied . - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C055 - ZAMENSPRAAK OVER De Koffipot. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C056 - DE GEKNAKTE BLOEM OF De bedroefde Jongman. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C057 - TREURLIED van een Jongeling, welke door zijn meisje werd afgewezen en haar toen uit jaloezy heeft vermoord. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C058 - VERSCHRIKKELIJKE MOORD gepleegd te 's Gravenhage. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
259:3
Liedbladen. Serie C: C059 - C084. 1 map.
N.B. Bevat:
C059 - DE VALSCHE LIEFDE. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C060 - WARE GEBEURTENIS van een jong Matroos Jacob van der Burg. - Amsterdam (Egelantiersstraat 166): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C061 - De getrouwe liefde van Louiza en Ferdinand. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C062 - Geen genoegen zonder Vrouwen. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C063 - Ik weet niet hoe het komt. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C064 - LIED op den moed der Trannsvaalsche [!] Boeren. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C065 - De Visscher met zijn Meisje. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C066 - Nieuw Lied VAN DE RAS VERVLOGEN LIEFDE of dood van den DOBBELAAR. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C067 - DE NIEUWE HARING. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C068 - De miliciŽn van het jaar 1883. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1883, c.].
C069 - De Bloemenverkoopster. - Amsterdam (Egelantiersgracht 114): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C070 - HET ZUCHTEND KERMEND EN SCHREEUWEND WONDERSPOOK. OP DE ZEEDIJK TE AMSTERDAM. - Amsterdam (Goudsbloemstraat): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C071 - DRAAIORGEL-COUPLETTEN. TER GELEGENHEID DER Vijf en-Twintigjarige Echtvereeniging VAN HUBERTUS ARENDS EN MARIA MELCHERS. - Amsterdam: Vislaake, F.W., 1869.
C072 - NIEUW KERMISLIED. DE BELORIGE EN TROUWGRAGE KERMISMEID. - Amsterdam (Rozenstraat EE 425): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C073 - NIEUW LIED, Afscheid van FRANS en KLAARTJE bij zijn vertrek als Marionier naar de WestindiŽn. - Amsterdam (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C074 - NIEUW LIED van den Boer. - Amsterdam (Rozenstraat 425): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C075 - KAREL EN ROSA. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C076 - Een nieuw lied VAN EEN MINNEND MEISJE of de brief aan haar MINNAAR OP ZEE. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C077 - PRO PATRIA. - Amsterdam (Rozenstraat): Vislaake, F.W., [1870 c.].
C078 - NIEUW LIED OP DE WARE GESCHIEDENIS VAN TWEE JONGE DOCHTERS. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C079 - DE VERKEERDE DECLARATIE, OF DE GELUKKIGE UITKOMST. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C080 - EEN NIEUW LIED OP DE Vrolijke KAMP bij SEIST. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C081 - NIEUW KERMISLIED Dat komt van de Liefde. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C082 - ADAM en EVA. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C083 - LIEFDEGEVAL TUSSEN ROMANIS en FLORENTINA. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C084 - NIEUW LIED VAN DE ABATTOIR. - s.l.: s.n., [1870 c.].
259:4
Liedbladen. Serie C: C085 - C119. 1 map.
N.B. Bevat:
C085 - Een Nieuw Lied VAN EEN BEDROGEN MEISJE. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C086 - EEN NIEUW LIED, OF HOE KAN HET MOGELIJK ZIJN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C087 - VRIENDSCHAP. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C088 - DE SCHOONE BRUID. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C089 - Lied van het treurig Meisje. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C091 - EEN NIEUW LIED OP HET VERTREKKEN DER HOLLANDSCHE TROEPEN. UIT BRUSSEL. - s.l.: s.n., [1830 c.].
C092a - DE ARME MAN MET ZIJNE KINDEREN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C092b - Een nieuw Lied van twee jonge Meisjes of Twist over hunnen Minnaar. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C093 - DE TYROLER MET ZIJN ZOONTJE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C094 - HET VISSCHERTJE. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C095 - De laatste Vaderkus. NIEUW LIED op eene bekoorlijke wijs. - Breda: Gerritsen, A., [1870 c.].
C096 - WONDER GEVAL VAN EEN JONG SOLDAAT. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C097 - Een nieuw lied van Ferdinand en zijn Beminde. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C098 - Mijn GROOTVADERS KLOK. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C099 - DE RESIDA. - s.l.: s.n., [1880 c.].
C100 - Een nieuw Lied VAN EEN VROLIJKEN SCHARENSLIJPER. - s.l.: s.n., [1880 c.].
C101 - EEN NIEUW LIED, De schoone Roos, of het beeld der Onschuld. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C102 - Het Gebed eener Moeder voor haar Kind. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C103 - MIJN TAMBOERIJN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C104 - NIEUW LIED van een VLAAMSCH MEISJE MET EEN FRANSCHMAN. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C105 - EEN NIEUW LIED. CAROLINA, OF zoo fopt men de Vreijers. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C106 - ZEEMANS-LIED. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C107 - NIEUW ZEEMANSLIED, OF Het Afscheid van een' Zeeman van zijne Geliefde. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C108 - HET VISSCHERTJE. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C109 - EEN NIEUW LIED. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C110 - Het ONWEDER. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C111 - EEN NIEUW LIED. De schoone Roos of het Beeld der Onschuld. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C112 - Klachtlied van een SOLDAAT. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1870 c.].
C113 - Klachtlied van een SOLDAAT. - Amsterdam: Linden, G. van der, [1870 c.].
C114 - DE SCHOONE BRUID. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C115 - EDUARD EN HELENA. - s.l.: s.n., s.a.
C116 - O, SUSANNA!. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C117 - Wie heeft den kleinen KOO gezien. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C118a - EEN NIEUW LIED, Of het MEISJE met haar BEULING. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C118b - HOEK LA ZEE. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C119 - VOLKSLIED. - s.l.: s.n., [1870 c.].
259:5
Liedbladen. Serie C: C120 - C129; C131 - C144. 1 map.
N.B. C136 en C141 zijn opgenomen in grootformaatdoos bij serie K (259:16-23). C130 en C145 niet aangetroffen (juli 2013).
N.B. Bevat:
C120 - De grootste schoonste en jongste thans levende wezenlijke REUZIN Elsbeth uit Weenen. - Amsterdam: Gorcum, A.H. van, [1880 c.].
C121 - UIT DEN RUSSISCH-TURKSCHEN OORLOG. - s.l.: Linden, F.J.A. van der, [1870 c.].
C122 - NIEUW LIED op het verongelukken van Zr. Ms. Monitor de ‚Ä Adder". Welke Woensdag 5 Juli 1882 van IJmuiden naar Helvoetsluis vertrok. - s.l.: s.n., [1882, na].
C123 - de Wacht aan den Rhijn. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C124 - NIEUW LIED. ter eere van onze geliefde en geŽerbiedigde KONING, bij gelegenheid van de Watersnood in 1861. - s.l.: s.n., [1860 c.].
C125 - LAGE MOORD gepleegd op een BROEDER en ZUSTER te Spaarndam. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C126 - EENE WARE BEKEERINGS-GESCHIEDENIS, VOORGEVALLEN DEN 10. AUGUSTUS 1846. Van een Meisje genaamd Elizabeth Mentoor, oud 22 jaar welke op de dood gevangen zat [..]. - s.l.: Stoltz, J., [1846 c.].
C127 - NIEUW LIED, OF Klagten van een berouw hebbend meisje wegens het om het leven brengen van haar eerstgeboren kind. - s.l.: s.n., [1870 c.].
C128 - Eene wondere gebeurtenis van een MARIA BEELD, hetwelk zich heeft vertoond aan drie kinderen in het dorp Rangelraden bij Heinbergs, op den 1 November 1853 [..]. - s.l.: Jansen, P., [1853 c.].
C129 - Bij het Ouderengraf. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C131 - LIEDEKEN OP HET LAATSTE OORDEEL Alwaar Christus de laatste sententie zal uitspreken tot straf der kwaden en loon der goeden. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C132 - WONDERBAAR HISTORIE-LIED VAN DEN TIMMERMAN VAN KEULEN Getrokken uit het historie-boek van Keulen. voorgesteld aan den zoon van ANTONIUS HELVA [..]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C133 - 'T Nui Slachhoes. - Maastricht]: Lambriex, Francois, [1900 c.].
C134 - Dat Liedeke van den Giftighen Draecke, soo als dat selve wordt gezongen tot Bieslo aen die Maese. - s.l.: s.n., 1919.
C135 - KERSGEZANG. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C136 - LIEDEKEN VAN HET LAEST OORDEEL, ALWAER CHRISTUS DE LAESTE SENTENTIE ZAL UYTSPREKEN TOT STRAFFE DER KWAEDE EN LOON DER GOEDE. - Gent (Lange Violettestraat 25): Paemel, I.C. van, [1850 c.].
C137 - UITBOEZEMING, BIJ HET VERNEMEN VAN DE GRUWZAME MISHANDELING, GEPLEEGD JEGENS EEN NOG JEUGDIG MEISJE. door haar eigen VADER en hare STIEFMOEDER. Te Amsterdam, in Junij 1848. - Amsterdam (Tuinstraat 169): Kok-van Kolm, Wed. C., 1848.
C138 - EEN NIEUW AANDOENLYKE GESCHIEDENIS, OF: GEDENKWAARDIG TAFREEL, Van het Redden eeneer ONGELUKKIGE FAMIELJE, door de Standvastige Liefde of de Bekroonde Trouw van JACOBUS EN [..]. - s.l.: s.n., [1850 c.].
C139 - GESCHIEDENIS VAN DEN ONECHTEN ZOON. - Amsterdam (Egelantiersgracht bij de tweede Dwarsstraat): Holst, F.G.L., [1850 c.].
C140 - HULDE EN DANK AAN HET EDEL-ACHTBAAR STADSBESTUUR DEZER STAD, voor het dempen der Goudbloemsgracht, BIJGENAAMD: het Fransche pad en thans de Willemstraat genoemd. - Amsterdam (Nes 296): Bakels, C., [1860 c.].
C141 - DIABOLO. - Antwerpen (Hopland 41): Janssens, Jos., [1910 c.].
C142 - La Grève des Houilleurs / Lorquet, Gérard [naam]. - Herve (42, rue Leclerq): Collette Baudon, L. [?], [1900 c.].
C143 - LES ETUDIANTS. - s.l.: s.n., [1890 c.].
C144 - DEU VARUS-SCHLACHT IN LIPPSKE MUNDART von SIMON / Simon [naam]. - Detmold: Heynke, Gustav, s.a.
259:6
Liedbladen. Serie C: C152 - C185. 1 map.
N.B. Bevat:
C152 - De Tweede Nieuwe OVERTOOMSCHE MARKTSCHIPPER of Durgerdammer KRAMER. Met Platen. - Amsterdam: F.W. Vislaake, 18xx.
C153 - Een zeer Godvruchtig LIEDEKEN Van het LYDEN onzes HEEREN, Genomen uit de vier Evangelisten, en te zamen gebragt door W. V. B. - s.l.: Coppens & Zoon, Joan., 1800 c.
C154 - Eedle wijn!. - s.l.: s.n., s.a.
C155 - JOHANNES GRAUS VEROORDEELD TOT DE STRAFFE DES DOODS. - Utrecht: Andriessen en Zoon, J.G., s.a.
C156 - God zegene den Koning en het Vaderland! Aan alle welgezinden heil!. - Amsterdam: s.n., 1848?.
C157 - DE VROLIJKE BODE. - Amsterdam (Tuinstraat 169): Kolm, M. van, 1825.
C158 - Twee verschrikkelijke Mishandelingen, VOORGEVALLEN TE PARIJS, VAN OUDERS AAN HUNNE KINDEREN. - Amsterdam: Vislaake, F.W., [1890 ca.].
C159 - ZITTING van het Provinciale Geregtshof van Noord-Holland, Van 9 April 1847. - Amsterdam (Rozenstraat bij de Prinsengracht): Holst, F.G.L., 1847.
C160 - Verschrikkelyke Misdaad. - Rotterdam: Ulricht, wed. J.B., [1860 ca.].
C161 - MOORD EN DIEFSTAL, (Volgens de Couranten). - Amsterdam: Linden, G. van der, 1868.
C162 - Droevig Verhaal VAN EEN Schipbreuk Van het Fransche driemastschip Saint Paul. - Rotterdam: Ulrich, Wed. J.B., [1860 ca.].
C163 - DE Y-STROOM. GESPREK TUSSCHEN EEN' WIJKMEESTER EN EEN' BUURTMEESTER. TE AMSTERDAM. - Amsterdam (Tuinstraat 169): Kok-van Kolm, Wed. C., [1850 ca.].
C164 - DE Y-STROOM. Moet het Kermis of geen Kermis zijn te AMSTERDAM? Een afgeluisterd Gesprek tusschen een' Apothecar en een' Tapper, in Augustus 1849. - Amsterdam (Tuinstraat 169): Kok-van Kolm, Wed. C., 1849.
C165 - DE ALLEENSPRAAK VAN JUFVROUW OPSCHIK WEGENS DE GEWELDENARY VAN HAAR MAN JAN LUST ALLES EN HEEFT NIETS. - Amsterdam (Anjeliersgracht 148): Wendel, Wed., [1830 ca.].
C166 - DE VERMAKELIJKE AMSTERDAMSCHE KERMIS-WANDELAAR Van Zondag den 6den tot en met Zaturdag den 12den September 1835. - Amsterdam (Binnenbrouwerstraat 10): Wiering, T., [1835].
C167 - MIJMERINGEN VAN ANT OPSLAG, gedurende de afwezigheid van haren Man KRIS HANDJEGAAUW. - Amsterdam: Kok-van Kolm, Wed. C., [1830 ca.].
C168 - DE KLAGENDE AMSTERDAMSCHE BAKKER, OF ZAMENSPRAAK tusschen Baas ZUURDEEG en JAN EETGRAAG, over het bestaan der Nieuwe BROOD-FABRIEK / Wateler, J.L. [naam]. - Amsterdam (Egelantiersgracht): Holst, F.G.L., [1850 ca.].
C169 - EEN BRIEF, van NAATJE de Werkmeid aan KAATJE de Keukenmeid. - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1880 ca.].
C170 - AMSTERDAM OP RIJM / Monsma, Bruin [naam]. - s.l.: Broekhuizen, s.a.
C171 - Peyst eer ghy Reyst / Poll, Dirk van der [naam]. - s.l.: s.n., 1688.
C172 - Koning. - Amsterdam (Tuinstraat): Kok-van Kolm, wed. C., [1840 c.].
C173a - KODDIGE AVONTUREN EN LOTGEVALLEN VAN DIRK LEUGENZAK, geb. te PRAATJESBURG. - Amsterdam: Kok-van Kolm, Wed. C., [1840 ca.].
C173b - NOG EENIGE DER Koddige Avonturen en Lotgevallen VAN DIRK LEUGENZAK, geb. te PRAATJESBURG. - Amsterdam: Kok-van Kolm, Wed. C., [1850 ca.].
C174a - BRIEF VAN GERRIT ZUURDEEG, AAN ZIJN MEISJE MIE SNOEPZOET, hoe zij zich moet gedragen in hare verkeering. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1840 ca.].
C174b - ANTWOORD VAN MIE SNOEPZOET AAN HAAR MINNAAR GERRIT ZUURDEEG. Ter verdediging van hare moraliteit. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1850 ca.].
C175a - DE KOMIEK. GEKHEIDSBLAADJE, voor Ouwe krukkige Jongens en gerimpelde Ouwe Wijven. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1840 ca.].
C175b - De Vermakelijke Pretgevende POEREM-KRANT. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1850 ca.].
C175c - DE COURIER DER GEMEENTE NERGENSHUIZEN. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., [1850 ca.].
C175d - Tegen wil en dank van het laag negenbaar bestuur der gemeente Nooit bestaan. Verschrikkelijk groot oorverdoovend, crimineel, levenmakend, hoofdpijnbezorgend MUZIEKFEEST [..]. - Amsterdam: Kok-van Kolm, wed. C., s.a.
C176 - Romanus en Blondina. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C177 - WONDERBAAR GEVAL VAN DEN JONGEN AUGUST BLEEKERSZOON Die soldaat werd in plaats van zijnen broeder, Flanqueur onder d'infanterie. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C178 - NIEUW A B C, voor Grooten en Kleinen. - Amsterdam (Rozenstraat 148): Vislaake, F.W., [1870 ca.].
C179 - DE KLAGENDE HUISMOEDER. (EEN BEELD DER WERKELIJKHEID). - Amsterdam (Egelantiersstraat 200): Linden, G. van der, [1900 c.].
C180 - NIEUW DRANKWETLIED. - s.l.: s.n., [1900 c.].
C181 - TREURZANG OP DEN KABELJAAUWSCHEN JONKHEER NA ZIJNE AFLEGGERIJ 17 MEI TE AMSTERDAM EN 18 MEI TE HAARLEM. - Utrecht: Kemink en Zoon, [1856].
C182 - TREURZANG OP DEN KABELJAAUWSCHEN JONKHEER NA ZIJNE AFLEGGERIJ 17 MEI TE AMSTERDAM EN 18 MEI TE HAARLEM. - s.l.: s.n., [1856].
C183 - Ach Alfred NIEUW KLUCHTLIED. - s.l.: Brands, A., [1900 c.].
C184 - Het Gebed eener Moeder voor haar Kind. - Rotterdam (Oude Vogelenzang 21): Vlijmen, van, [1900 c.].
C185 - MOEDERLIEFDE VOOR HAAR KINDEREN OF DE ARME VROUW. - Dordrecht: Madern, G., [1880 c.].
259:7
Liedbladen (gelegenheidsliederen). Serie G: G001 - G023. 1 map.
N.B. Bevat:
G001 - Feest-Juweeltjes. HEILWENSCHEN EN TOESPRAKEN VOOR ZILVEREN BRUILOFTEN / Woelders, H.A. [naam]. - Amsterdam: Lubers jr., C.H., [1912, na].
G002 - HULDE AAN DEN CEREMONIEMEESTER. - Amsterdam (Singel): Baptist Valleggia Jr., J., [1890 c.].
G003 - Welkom aan het Dessert. - s.l.: s.n., [1900 c.].
G004 - DE HUWELIJKS-TRAM. - Amsterdam: Baptist Vallegia, J., [1880 c.].
G005a - TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJKSFEEST VAN DEN HEER JAN W.S. TER STEEGE EN MEJUFFROUW MARIE H.C. PEESE BINKHORST. - s.l.: s.n., 1917.
G005b - TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJKSFEEST VAN DEN HEER JAN W.S. TER STEEGE EN MEJUFFROUW MARIE H.C. PEESE BINKHORST. - s.l.: s.n., 1917.
G005c - TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJKSFEEST VAN DEN HEER JAN W.S. TER STEEGE EN MEJUFFROUW MARIE H.C. PEESE BINKHORST. - s.l.: s.n., 1917.
G005d - TER GELEGENHEID VAN HET HUWELIJKSFEEST VAN DEN HEER JAN W.S. TER STEEGE EN MEJUFFROUW MARIE H.C. PEESE BINKHORST. - s.l.: s.n., 1917.
G006 - Verjaarsbrief van een Indo, aan de vrouw van zijn chef. - s.l.: s.n., [1940 ca.]. G007 - Hulde aan Vader en Moeder bij hun 50-jarige Echtvereeniging. - s.l.: s.n., [1880 c.].
G008 - HULDE aan het Koperen Bruidspaar. - s.l.: s.n., [1880 c.].
G009a - Feestlied bij het Huwelijk VAN DEN HEER GERHARD BLOEMEN MET MEJUFFROUW LUCIE VERPALEN. - Breda: Oirschot, J. van, 1910.
G009b - Welkomstlied aan het Zilveren Bruidspaar den Heer en Mevrouw M. VERPALEN-BEENS. - Rotterdam (Spui 5): Weinbeck, J.A., 1917.
G009c - Het is al lang geleden. / Juist vijf en twintig jaar. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G009d - POTPOURRI ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van den heer M. Verpalen en Mevrouw M. Verpalen-Beens. - s.l.: s.n., s.a.
G009e - Oldenzaalsch Liedeke. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G010 - Programma ter gelegenheid van het Huwelijk van den Heer Gerard Oostvogel en Mej. Alide v.d. Lande. - s.l.: s.n., 1918.
G011 - FEESTLIED ter eere van het koperpaar, de Heer en Mevrouw WILLEM BAURICHTER - van de Loo. - s.l.: s.n., [1927 c.].
G012 - FEESTCANTATE ter gelegenheid van het huwelijk van den Heer G. Oostvogel en Mej. A. van de Lande. - s.l.: s.n., 1918.
G013 - S.-H. LIED TER EERE VAN DE KOPEREN BRUILOFT VAN DEN HEER W.J.M. BAURICHTER EN MEVROUW C. BAURICHTER-VAN DE LOO. - Enschede: Loeff, M.J. v.d., 1927.
G014 - APOTHEKER EN FABRIKANT NOG EEN CLUBLIED TER EERE VAN DE KOPEREN BRUILOFT VAN DEN HEER W.J.M. BAURICHTER EN MEVROUW C. BAURICHTER-VAN DE LOO. - Enschede: Loeff, M.J. v.d., 1927.
G015 - FEEST-BROCHURE TER GELEGENHEID DER HUWELIJKSVOLTEKKING VAN DEN HEER Adam Johannes Gerardus Dagelet en MEJUFROUW Maria Aleida Mulder. - s.l.: s.n., 1904.
G016 - Ter gelegenheid der Eerste Plechtige H. Mis van onzen Vriend Piet. 10 Augustus 1915. - s.l.: Teulings, C.N., 1915.
G017 - KLEPPERMANS-POEZIE. - s.l.: s.n., s.a.
G018 - Voor den CANTOR - de Opperste Zangmeester: ALLER-ZIELEN (NAAR EVANGELIňN.) / Ondanks mijzelf (naamspreuk) [naam]. - s.l.: s.n., s.a.
G019 - FEESTLIED Ter gelegenheid van het Koperen-Huwelijksfeest Van den Heer en Mevrouw V. NOLET-HUSTINX. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G019b - FEESTLIED. Ter gelegeheid van het Koperen-Huwelijksfeest Van den Heer en Mevrouw V. NOLET-HUSTINX. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G019c - Feestlied op het koperen huwelyksfeest van den Heer & Mevrouw V. NOLET-HUSTINX Oldenzaal. - s.l.: s.n., s.a.
G019d - Feestlied op het koperen huwelyksfeest van den Heer en Mevrouw V. NOLET-HUSTINX te Oldenzaal. - s.l.: s.n., s.a.
G020 - Herinnering aan het Feest der eerste H. Mis van den WelEerwaarden Pater IGNATIUS SCHWERING te Borne. - s.l.: s.n., 1908.
G021a - WELKOMSTGROET ter gelegenheid der EERSTE PLECHTIGE H. MIS van den WelEerw. Heer J.P.A.J. VAN DEN BERGH. - Leiden: IJdo, Eduard, 1910.
G021b - TER GELEGENHEID DER EERSTE PLECHTIGE H. MIS van den WelEerw. Heer JAN P.A.J. VAN DEN BERGH. 18 Augustus 1910. - s.l.: s.n., 1910.
G021c - TER GELEGENHEID DER EERSTE PLECHTIGE H. MIS van den WelEerw. Heer JAN P.A.J. VAN DEN BERGH. - s.l.: s.n., 1910.
G022 - Op den Neomist. - s.l.: s.n., [1920 c.].
G023 - Aan den Feestredenaar. - s.l.: s.n., [1920 c.].
259:8
Liedbladen (gelegenheidsliederen). Serie G: 024 - G029. 1 map.
N.B. Bevat:
G024 - FEESTGEZANGEN TER GELEGENHEID VAN DE EERSTE PLECHTIGE H. MIS VAN PIETER VAN HEIJST. - Boxtel: Eupen, Wilhelm van, 1915.
G025 - REKKEN, Mei 1935. - s.l.: s.n., 1935.
G026a - Liedeke uit OLDENZAAL Om in de feestelijke zaal Met groot kabaal Uit volle longen Te worden gezongen [..] POTPOURRI. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G026b - Liedeke van de Kransvriendinnen Om in de feestelijke zaal Met groot kabaal Uit volle longen Te worden gezongen [..] Potpourri. - s.l.: s.n., [1900 c.].
G026c - Liedeke uit OLDENZAAL Om in de feestelijke zaal Met groot kabaal uit volle longen Te worden gezongen [..] Potpourri. - s.l.: s.n., [1900 c.].
G027 - TAFEL-ZANGEN. - Sneek: Holtkamp, F., s.a.
G028 - De Tien Geboden van het Huwelijk. - s.l.: s.n., s.a.
G029 - DAAR WAAR DE BOESKOOL GROEIT! OLDENZAALSCHE REVUE. - s.l.: Oldenzaalsche courant en handelsdrukkerij, 1928.
259:9
Liedbladen (gelegenheidsliederen). Serie G: 030 - G071. 1 map.
N.B. Bevat:
G030 - ONZE EIGEN LIEDJES VOOR NEERBOSSCHERS EN OUD-NEERBOSSCHERS. - Neerbos: Weesinrichting, boekdrukkerij en binderij der, 1933.
G031 - Potpourri. - Dalfsen: Eshuis & co, s.a.
G032 - De Apenluiders. EENE LEGENDE VAN DE STAD IJSELSTEIN. LUIMIG DICHTSTUK, OPGEDRAGEN AAN MIJNE STADGENOOTEN / Roest Gz., J. van der [naam]. - s.l.: s.n., 1890.
G033 - Aan den Bevolking van Maastricht!. - s.l.: s.n., 1917.
G034 - STEUNT NOODLIJDENDE NEDERLANDSCHE MUSICI ENGAGEERT VOOR UW FEESTEN NEDERLANDSCHE MUSICI. - s.l.: Hollandsch Rodeo, [1930 c.].
G035 - Iets veur van aovend. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G036 - Roomsche Eénheid. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G037 - Ik weet 'n heerlijk plekje grond. - s.l.: s.n., s.a.
G038 - IN MEMORIAM LOUIS BOUWMEESTER 1842 1925. - s.l.: s.n., 1925.
G039 - valsche profeten]. - Brussel: Westvlaamsche drukkerij, s.a.
G040 - HULDE AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN TER GELEGENHEID VAN HOOGSTDERZELVER BEZOEK AAN HEUSDEN 18 AUGUSTUS 1904 / Vermeulen, A.R. [naam]. - Heusden: Wuyster, H., 1904.
G041 - 18 AUGUSTUS 1904 HEUSDEN WILHELMUS. - Heusden: Wuyster, H., 1904.
G042 - Juliana is de Bruid!. - s.l.: s.n., 1937.
G043 - Verloofd: Prinses Juliana met Prins Bernhard 's Gravenhage, 8 September 1936. - Roosendaal (Nispenschestraat): Rombouts, Frans, 1936.
G044 - 1898-1923 CENTRAAL HULDIGINGS-COMITE OP DEN DAM. - s.l.: s.n., 1923.
G045 - VIER NIEUWE ORANJE LIEDEREN VOOR EEN JUICHEND VOLK ROND EEN PRINSELIJKE WIEG / Verberne, W. [naam]. - Helmond: Helmond, N.V. boekdrukkerij, [1938 c.].
G046 - REUZEN AFSLAG alle soorten van Vleesch. - Helmond: Zeeuwen, H., s.a.
G047 - Dansen! Dansen! Th. Bongers-van Leth Smidstraat 18 voorheen Dansinstituut Koenders. - s.l.: s.n., s.a.
G048 - Sigarenmagazijn Arnold Eygenraam. - s.l.: s.n., s.a.
G049 - A.H.P.B. van ouds bekende Wijn ? Handel, Bisschopstraat, Oldenzaal. - s.l.: s.n., s.a.
G050 - 22 JUNI 1909. Burgers en Burgeressen van Apeldoorn, Amsterdam, Zwolle enz. enz. - s.l.: s.n., 1909.
G051 - Vivat Noviomagum!!. - s.l.: s.n., [1935 ca.].
G052 - Vaderlandsche Liederen. - s.l.: s.n., [1916 c.].
G053 - De Schildsche buurte is t' er weer. - s.l.: s.n., [1910 c.].
G053b - TER HERINNERING AAN DE GEBOORTE VAN PRINSES BEATRIX. - s.l.: s.n., 1938.
G053c - De Schildsche Buurt. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G054 - TWENTHE-LIED. - s.l.: s.n., s.a.
G055 - Lied voor de zwemmers(-sters) van de Oldenzaalsche Bad- en Zweminrichting / Logtenberg, Jan [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G056 - QUICK-N.E.C. - Nijmegen] (Dr. Jan Berendsstraat 42-48): Volharding, [1927 c.].
G057 - KERMISLIED 1921 gezongen door LOLA VERA / Paoli, E. [naam]. - s.l.: s.n., 1921.
G058 - LIED Met Accompagnement van Dierengeluiden. - Schiedam: Rebers, Henri (magazijn van feestartikelen), [1910 c.].
G059 - LEURSCH LIEDEKE van Twee Rinuskes 1892 - 18 Juli - 1917. - s.l.: s.n., 1917.
G059b - Toen, 't is nu een kwart eeuw geleden]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G059c - RIENUS en MARIETJE, Waren eens te sa√Ęm]. - s.l.: s.n., [1915 c.].
G060 - JUBELZANG / Loots, Philip [naam]. - s.l.: s.n., [1900 c.].
G061 - Offerbekker Wégeleed. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G062 - Lof van Maastricht / Notermans, Jef [naam]. - s.l.: s.n., 1950.
G063 - Roomsch Strijdlied. - Maastricht: Aelst, Gebr. van, [1920 c.].
G064 - Kom over de Brug. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G065 - KONINKLIJKE ZANGVEREENIGING "MASTREECHTER STAAR". - s.l.: s.n., 1919.
G066 - NIEUWE GEUZENLIEDEREN I / Zuidema, Willem [naam]. - s.l.: s.n., [1910 c.].
G066b - NIEUWE GEUZENLIEDEREN II / Zuidema, Willem [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.]. G066c - NIEUWE GEUZENLIEDEREN III / Zuidema, Willem [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G067 - POPULAIRE FEESTMARSCH / Ciere, W. [naam]. - s.l.: s.n., [1930 c.].
G068 - [..]OE!!. of NOETS. - s.l.: s.n., [1920 c.].
G069 - Van Gekkenburg te Oldenzaal! of "Stapje maar voor stapje!" Nieuwste coupletten / Swaders, Leo [naam]. - s.l.: Swaders, Leo, [1920 c.].
G070 - D.S.V. Dietsch Studenten Verbond. - s.l.: s.n., s.a.
G071 - twee maal zes. - s.l.: Eerste Nederlandse verzekeringsmaatschappij; en de Verzekeringsbank, 1948. >>> grootformaat map 259:16-23
259:10
Serie H: H000: Logboek van reis met het barkschip Maria Sarah van Padang naar Rotterdam / Geert Bakker, 1868. 1 map.
N.B. Bevat naast het reisdagboek een groot aantal handgeschreven liederen.
259:11
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H001 - H031. 1 map.
N.B. Bevat:
H001 - De langste dag
. - s.l.: s.n., s.a.
H002 - Ik liep laatst door de gouden stad
. - s.l.: s.n., s.a.
H003 - Nieuwjaarswensch Aan mijn geliefde / grootmoeder . - s.l.: s.n., 19xx.
H004 - De jongeling. - s.l.: s.n., s.a.
H005 - Een Drama in de Maas. - s.l.: s.n., 1919.
H006 - Ons Cathrijntje
. - s.l.: s.n., s.a.
H007 - Er danste laatst een dame. - s.l.: s.n., s.a.
H008 - Roosje. - s.l.: s.n., s.a.
H009 - Ik ben deserteur. - s.l.: s.n., s.a.
H010 - Liedje van de vloo. - s.l.: s.n., s.a.
H011 - Holland ons ideaal
. - s.l.: s.n., s.a.
H012 - Erfenis van tante Kee, de
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H013 - Kussen
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H014 - Soldaat Kloris verliest zijn zwangere vriendin
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H015 - De Vlaamsche meid
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H016 - Napoleon waar zijt gij gebleven?
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H017 - Het uurtje dat is geslagen
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H018 - Aan de oever van de snelle vliet
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H019 - Constant en Bertina
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H020 - Van een heer die in een wijnhuis zat (De drie soldaten)
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H021 - Vrouwtje van Stavoren, het
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H022 - Antwerpse meisje, het / De Antwerpse Koopmansdochter
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H023 - Spijskaart
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H024 - Lummelachtige potpourri
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H025 - Gezelschapslied
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H026 - Levenslang
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H027 - Dobbelaar, de; of het ziek- en sterfbed van zijn kind
. - s.l.: s.n., [1940 ca.].
H028 - Titel onbekend
. - s.l.: s.n., [1890 ca.].
H029 - Vooronder lied
a/b SS "Slamat" 20-27 Juli 1935
. - s.l.: s.n., s.a.
H030 - Twee Koningskinderen, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H031 - Brief van een Amerikaansche matroos
. - s.l.: s.n., s.a.
259:12
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H032 - H051. 1 map.
N.B. Bevat:
H032 - Lange passie, de
Lijden en dood onze s'heeren Jezus Christus
. - s.l.: s.n., s.a.
H033 - Huwelijk,het
. - s.l.: s.n., s.a.
H034 - Huwelijkskeuze (fragment; vanaf strofe 5)
. - s.l.: s.n., s.a.
H035 - Eerwaerde, eenen
. - s.l.: s.n., s.a.
H036 - Kluchtlied / hoe aangenaam al men van tijd tot tijd
. - s.l.: s.n., s.a.
H037 - Van 't haar
. - s.l.: s.n., s.a.
H038 - Lammeke Smeerbuik
. - s.l.: s.n., s.a.
H039 - Amalia
. - s.l.: s.n., s.a.
H040 - Vreugd van het leven, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H041 - Laten wij thans een loflied zingen
. - s.l.: s.n., s.a.
H042 - Vastelavondlieke
gezongen door de kinderen van Mie Oerlemans-Roozen, Udenhout
. - s.l.: s.n., s.a.
H043 - Weensche kind, het
Ongeluk te Velp
. - s.l.: s.n., s.a.
H044 - Laura //Bittere smarten
. - s.l.: s.n., s.a.
H045 - Vrouwtje van Stavoren, het
. - s.l.: s.n., s.a.
H046 - Schildwacht, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H047 - Waarom huil je zoo?
. - s.l.: s.n., s.a.
H048 - Macht van haar donkere oogen, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H049 - Autodrama te Nijmegen
. - s.l.: s.n., s.a.
H050 - Marienus den Otter te Molenhei.
. - s.l.: s.n., s.a.
H051 - Kluchtlied van Liza, Trinette en Rosalie
. - s.l.: s.n., s.a.
259:13
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H052 - H073. 1 map.
N.B. Bevat:
H052 - Ruyter als molenaar en scheepstimmerman, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H053 - Moord in den sneltrein Amsterdam-Den Haag op Dr. Wijsman
Oudejaar 1921-1922
. - s.l.: s.n., s.a.
H054 - Onze Kamerleden
(Un balchez le ministre)
. - s.l.: s.n., s.a. H055 - Kom, Karoline kom,
Naar het duits van A. Spahn
. - s.l.: s.n., s.a.
H056 - Allemaal op de fiets
De operette koningin
. - s.l.: s.n., s.a.
H057 - Joseph de schilder en zijn minnares
Onder de zinspreuk: O Joseph met je kwast, hou je meid maar
. - s.l.: s.n., s.a.
H058 - Arme man met zijn kinderen, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H059 - Twee jonge meisjes, Een nieuw lied van
Of troost voor hunnen minnaar
. - s.l.: s.n., s.a.
H060 - Schoft
. - s.l.: s.n., s.a.
H061 - Afscheid van Frans en Klaartje, nieuw lied
bij zijn vertrek als marinier naar de WestindiŽn
. - s.l.: s.n., s.a.
H062 - Rudolf en Rozalien, getrouwe liefde tusschen
Een nieuw lied
. - s.l.: s.n., s.a.
H063 - Indiaansche bloemenmeisje, het
Of de verliefde slavin
. - s.l.: s.n., s.a.
H064 - Afscheidslied. - s.l.: s.n., s.a.
H065 - Afscheidslied. - s.l.: s.n., s.a.
H066 - Bloemenverkoopster, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H067 - Visschertje, het
. - s.l.: s.n., s.a.
H068 - Treurende vader, over zijn eenige overgeblevene zoon, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H069 - Ter eere van onze geliefde en geŽerbiedigde koning,
Nieuw lied bij gelegenheid aan de Watersnood 1861
. - s.l.: s.n., s.a.
H070 - Tyroler met zijn zoontje, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H071 - Roza op 't graf van Ferdinand
Nieuw lied van
. - s.l.: s.n., s.a.
H072 - Gruwzame mishandeling gepleegd jegens een nog jeugdig meisje
Uitboezeming bij .. de .. door eigen vader en stiefmoeder
. - s.l.: s.n., s.a.
H073 - Storm, de
. - s.l.: s.n., s.a.
259:14
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H074 - H087. 1 map.
N.B. Bevat:
H074 - Helene, de zinnelooze
. - s.l.: s.n., s.a.
H075 - Mijn man komt thuis
. - s.l.: s.n., s.a.
H076 - Jongeling van twintig jaren, een
Getypt afschrift. - s.l.: s.n., s.a.
H077 - Kuslied
. - s.l.: s.n., s.a.
H078 - Jef heeft mij een chik gerefuseerd
. - s.l.: s.n., s.a.
H079 - Kikker in de goot, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H080 - Mensdom dat kent geen genade, het
. - s.l.: s.n., s.a.
H081 - Watervloed in Gelderland, de (1820)
Van een droevig verhaal, wegens de .. enz.
. - s.l.: s.n., s.a.
H082 - Noodlottig einde van den molenaar A. Smolenaars
Op 28 December 1936 te Vorstenbosch
. - s.l.: s.n., [1936 ca.].
H083 - Twee koningskinderen, de (fragment)
. - s.l.: s.n., s.a.
H084 - Feestlied
Ter eere van het 2e jaarfeest "Ons Aller Belang", Nijmegen
. - s.l.: s.n., s.a.
H085 - Drakelied van 1934, het (St. Joris en de draak)
. - s.l.: s.n., s.a.
H086 - Berlin-Paris!
. - s.l.: s.n., s.a.
H087 - Moord te Raamsdonk, de
. - s.l.: s.n., s.a.
259:15
Handschriften en typoscripten met liederen. Serie H: H088 - H139. 1 map.
N.B. Bevat:
H088 - Mijnexplosie te Ochten, 17 Mei 1951
Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de
. - s.l.: s.n., 1951.
H089 - Zeemansliedje van H.J. Speenhof
. - s.l.: s.n., s.a.
H090 - Gemeente Hiweying (inwijding) van Gent van het jaar 1884
. - s.l.: s.n., 1884.
H091 - Gulden A.B.C., den
. - s.l.: s.n., s.a.
H092 - Rommelpotliedje
. - s.l.: s.n., s.a.
H093 - "Vierdaagse" klacht
. - s.l.: s.n., s.a.
H094 - Lied van den nachtwacht (Ootmarsum)
. - s.l.: s.n., s.a.
H095 - Welkomslied
. - s.l.: s.n., s.a.
H096 - Lied van het vlas
. - s.l.: s.n., s.a.
H097 - Mammie
. - s.l.: s.n., s.a.
H098 - Weesmeisje op het kerkhof, het (fragment)
. - s.l.: s.n., s.a.
H099 - Onbekend fragment van een kluchtlied
. - s.l.: s.n., s.a.
H100 - Vreeslijk Drama - Het mishandelde meisje
Uit de buurt Roozendaal te Nijmegen 12-11-1925
. - s.l.: s.n., [1925 ca.].
H101 - Afgezant van de keizer van HaÔti
. - s.l.: s.n., s.a.
H102 - Barbaarsche ouderpaar, het
. - s.l.: s.n., s.a.
H103 - Springliedje (van Sletje Floddermadam)
. - s.l.: s.n., s.a.
H104 - Kerstlied - Op 's herders hij is geboren
. - s.l.: s.n., s.a.
H105 - Moord te Winssen bij Nijmegen
. - s.l.: s.n., [1900 ca.].
H106 - Zu Maastricht -Abens im Hospital
. - s.l.: s.n., [1914 ca.].
H107 - Je sais qui vous Ítes jolie
. - s.l.: s.n., s.a.
H108 - O, o, o, wat is er nu weer aan de hand.
. - s.l.: s.n., s.a.
H109 - Oorlogs ABC. WO-I
. - s.l.: s.n., s.a.
H110 - In Holland staat een huis (Keizer Wilhelm II)
. - s.l.: s.n., s.a.
H111 - Hoezee Colijn
. - s.l.: s.n., s.a.
H112 - Geef maar op, riep Harlekijn
. - s.l.: s.n., s.a.
H113 - Moeder geef me een man
. - s.l.: s.n., s.a.
H114 - Pierlala lag in zijn kist / Louw-Louw contaminatie.
. - s.l.: s.n., s.a.
H115 - Ballade van de maagd van Wognum
. - s.l.: s.n., s.a.
H116 - Het einde van "Ten Winkel"
Het verongelukken van bakker "Ten Winkel"
. - s.l.: s.n., s.a.
H117 - Verloren zoon, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H118 - Moord te Meijel, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H119 - Van de fles
. - s.l.: s.n., s.a.
H120 - Oirschotse non, de
. - s.l.: s.n., s.a.
H121 - De rarekiek
. - s.l.: s.n., s.a.
H122 - Wiener Walzer, ein
Gesangstimme; worte und musik von Ralph Benatzky
. - s.l.: s.n., s.a.
H123 - Scheld-rijmkes 1
. - s.l.: s.n., s.a.
H124 - Un dun drie (= Eun deun dip)
. - s.l.: s.n., s.a.
H125 - Ikke Tikke Tol
. - s.l.: s.n., s.a.
H126 - Er liep een meisje langs de straat (met melodie in cijfernotatie)
. - s.l.: s.n., s.a.
H127 - Rijmpje op de maanden
. - s.l.: s.n., s.a.
H128 - Onder de groene boomen
. - s.l.: s.n., s.a.
H129 - Vader had een snoek gevangen
. - s.l.: s.n., s.a.
H130 - Helder in de kelder
. - s.l.: s.n., s.a.
H131 - Upke dupke
. - s.l.: s.n., s.a.
H132 - Jan Huigen
. - s.l.: s.n., s.a.
H133 - Lange schoorsteen
. - s.l.: s.n., s.a.
H134 - Ik heb een mooie bloemenmand
. - s.l.: s.n., s.a.
H136 - Eduard en Helena
. - s.l.: s.n., s.a.
H137 - Boer; de. Als bladvulling
. - s.l.: s.n., s.a.
H138 - Drie Koningen lied (= Maria Magdalena; Passielied). - s.l.: s.n., s.a.
H139 - Tegen afschaffing van de Kermis
. - s.l.: s.n., s.a.
259:16
Liederencouranten. Serie K: K001 - K010. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K001 - LIEDEREN-COURANT. NIEUWSTE UITGAVE. - s.l.: s.n., 1924.
K002 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
K003 - Liederencourant. - Roosendaal: Rombouts & Zonen, Frans, 1925.
K004 - Kun je nog zingen.. - s.l.: s.n., [1910 c.].
K005 - Liederen-courant. VERSCHIJNT MET DE NIEUWSTE SCHLAGERS. - Roosendaal (Nispensestraat 6): Rombouts, Frans, [1930 c.].
K005a - Liederen-courant. VERSCHIJNT MET DE NIEUWSTE SCHLAGERS. - Roosendaal (Nispensestraat 6): Rombouts, Frans, [1930 c.].
K006 - Liederencourant. - Roosendaal]: Rombouts, Frans], 1925.
K007 - EERSTE JAARGANG 14 AUG. 1932. ERNST EN LUIM. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8a-b en 10): Koning, W.H. de, 1932.
K008 - No. 1. 1111e Jaargang. DE HUMORIST onder het motto: Amusement zonder Schunnigheden. - s.l.: s.n., [1915 c.].
K009 - Liederen-Courant. - Roosendaal]: Rombouts, Frans], [1924 c.].
K010 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal (Nispenschestraat 6a): Rombouts, Frans, [1930 c.].
259:17
Liederencouranten. Serie K: K011 - K020. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K011 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal (Nispenschestraat 6a): Rombouts, Frans, [1930 c.].
K012 - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., [1930 c.].
K013 - De Feestgangers. Liederen voor Groene-, Koperen-, Zilveren-, 40-jarige- en Gouden Bruiloften. - s.l.: s.n., 1925.
K013a - De Feestgangers. Liederen voor Groene-, Koperen-, Zilveren-, 40-jarige- en Gouden Bruiloften. - s.l.: s.n., 1925.
K014 - ELK WAT WILS. - s.l.: s.n., 1926.
K014a - ELK WAT WILS. - s.l.: s.n., 1926.
K015 - De Kermiscourant. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1926.
K016 - NIEUW LIEDERENBLAD. - s.l.: s.n., 1926.
K017 - LIEDERENBLAD 1927. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
K017a - LIEDERENBLAD 1927. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
K018 - LIEDERENGAZET. - Aarschot (Th. de Beckerstraat 17): Ingelberts-Pelgrims, Frans, 1929.
K019 - ERNST EN LUIM. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8-10): Koning, W.H. de, 1931.
K020 - Ernst en Luim. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1927.
259:18
Liederencouranten. Serie K: K021 - K030. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K021 - DE HUMORIST. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning, W.H. de, [1927 c.].
K022 - DE HUMORIST. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning, W.H. de, [1930 c.].
K023 - De Humorist. Nieuwste uitgave. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1927 c.]. K024 - DE HUMORIST. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning, W.H. de, [1928 c.].
K025 - DE HUMORIST. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): DEKO, [1930 c.].
K026 - DE HUMORIST. - s.l.: s.n., [1926 c.].
K027 - DE HUMORIST. - s.l.: s.n., [1926 c.].
K028 - Liederenbundel 1926. - s.l.: s.n., 1926.
K029 - NIEUWE LIEDEREN. - s.l.: s.n., [1926 c.].
K030 - OUDERWETSCHE LIEDEREN. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1930 c.].
259:19
Liederencouranten. Serie K: K031 - K040. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K031 - De Zangmeester. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1929.
K032 - OLYMPIADE COURANT. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1928.
K033 - Nieuwste Cabaret-liederen. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1929.
K034 - ARTISTENBLAD. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1927 c.].
K035 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1932 c.].
K036 - Liederen-Courant van de nieuwste Liederen. - s.l.: s.n., [1931 c.].
K037 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1930 c.].
K038 - ERNST & LUIM. - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W.H. de, [1930 c.].
K039 - LIEDERENCOURANT. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1926 c.].
K040 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1932 c.].
259:20
Liederencouranten. Serie K: K041 - K050. 1 omslag.
N.B. Bevat:
K041 - Kun je nog zingen.. - s.l.: s.n., [1934 c.].
K042 - Liederencourant. - Roosendaal]: Rombouts, Frans], [1926 c.].
K043 - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., 1925.
K044 - KUN JE NOG ZINGEN?... - s.l.: s.n., 1910 c.]
.
K045a - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1930 c.]
.
K045b - LIEDEREN-COURANT. - s.l.: s.n., [1930 c.].
K046 - Liederen-Courant. Verschijnt steeds met de nieuwste Radio- en Filmschlagers. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1934.
K047 - LIEDEREN SUCCES! SUCCES! Het blad van de Zot Hollandsche Klucht- en Romance Zanger Geschikt voor alle feestpartijen te vermaken. [..] / Texier, H. (Kistemaeckersstraat 45, Borgerhout) [naam]. - Antwerpen (Scheldestraat 14): Casim, F. [?], [1938 c.].
K048 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, [1933 c.].
K049 - "ERNST EN LUIM". - Rotterdam (Van der Duijnstraat 8): Koning & Zonen, W.H. de, 1934.
K050 - LIEDEREN-COURANT. Deze courant wordt steeds met de nieuwste liederen aangevuld. - Roosendaal: Rombouts, Frans, 1933.