Archieven & collecties

25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974

inhoud: P.J. Meertens (1899 - 1985) studeerde Neerlandistiek in Utrecht en promoveerde op Zeeuwse letterkunde in de 16e en 17e eeuw. Hij was actief in diverse organisaties van politieke, sociale en wetenschappelijke aard. In 1930 werd hij secretaris van de Dialectencommissie waarmee zijn wetenschappelijke loopbaan begon.
De collectie bestaat uit aantekeningen, literatuurlijsten en manuscripten in het kader van zijn bezigheden als onderzoeker.
Het archief van Meertens als directeur zie: archief van het Meertens Instituut nr. 39
Het persoonlijk archief van P.J. Meertens bevindt zich in de collecties van de Universiteits Bibliotheek te Amsterdam.

In 2019 is aan deze collectie toegevoegd enig materiaal geschonken door Els Hazenberg (56-58).

resultaat: P.J. Meertens van het Meertens Instituut ; [samenst. en red. P.J. Margry]. Amsterdam, 2002.
Barbara Henkes. Uit liefde voor het volk : volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 . Amsterdam, 2005.
Barbara Henkes. P.J. Meertens : een christen op zoek naar gelijkheidheid in verscheidenheid. Amsterdam, 2000. In: Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel ; liber amicorum voor E.W.A. Henssen (1950-1999), p. 319-342 en p. 411-418.

Openbaar.

eerste | volgende 20 | laatste | 1 t/m 20 van 59

  

terug

25:1
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken van P.J. Meertens in zijn functie van lid van de Raad van Beheer van het Nationaal Instituut.
1945-1947. 1 omslag.
N.B. Het Nationaal Instituut was de centrale organisatie tot verdieping van het nationaal bewustzijn en tot versterking van de nationale saamhorigheid.
25:2
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan het Nederlands Cultureel Contact. 1949-1952. 1 omslag.
25:3
Correspondentie met diverse personen in verband met overlijden, 75ste verjaardag e.d. Met bijlagen. Alfabetisch op achternaam. Letters A-I.
1957, 1959-1960, 1962-1965. 1 omslag.
25:4
Correspondentie met diverse personen in verband met overlijden, 75ste verjaardag e.d. Met bijlagen. Alfabetisch op achternaam. Letters J-P.
1956, 1958-1965, 1967. 1 omslag.
25:5
Correspondentie met diverse personen in verband met overlijden, 75ste verjaardag e.d. Met bijlagen. Alfabetisch op achternaam. Letters R-Z.
1958, 1960-1967. 1 omslag.
25:6
Lemmata ten behoeve van uitgave van De Winkler Prins Encyclopedie. Z.j. 1 doos.
25:7
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende de "Taalgrens".
1939, 1959, z.j. 1 omslag.
25:8
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende volkskunde.
1946, 1951-1952, 1955, 1959, 1963, z.j. 1 doos.
25:9
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende volkskunde in Frankrijk.
1949, 1957, 1959, z.j. 1 omslag.
25:10
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende dialectologie.
1935-1938, 1944, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962-1963, z.j. 1 omslag.
25:11
Typoscripten en aantekeningen inzake een geschiedenis van de Nederlandse volkskunde. 1950, 1956, 1960, 1967-1968, z.j. 1 omslag.
25:12
Aantekeningen betreffende het Zeeuws Woordenboek. [1929]. 1 omslag.
25:13
Aantekeningen betreffende middelnederlandse beroepsnamen in de provincie Zeeland.
Z.j. 1 omslag.
25:14
Aantekeningen betreffende arcadia's. 1942, z.j. 1 omslag.
25:15
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende het volksleven op het platteland. Z.j. 1 omslag.
25:16
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende oogstgebruiken. [1951-1966]. 1 omslag.
25:17
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende overgangsrituelen. 1959, 1961, z.j. 1 omslag.
25:18
Aantekeningen, colleges, recensies en samenvattingen betreffende het bijgeloof. 1953, 1956, 1960, z.j. 1 omslag.
25:19a
Stukken betreffende het onderzoek naar het oogstfeest (Martelgaus). 1940-1959. 1 omslag.
N.B. Met correspondentie met Tavernier ivm het artikel voor het album Blancquaert.
25:19
Stukken betreffende een onderzoek naar het voorspook. [1927-1930]. 1 omslag.